I. oddíl Oregon

I. oddíl OREGON

email: oregon(a)skaut-lisak.cz

Oddíl Oregon je rozdělen do několika družin. Každá z nich má samostatné schůzky v oddílové klubovně nebo venku, a to obvykle jednou týdně. Dále jsou pro členy oddílu připraveny jednodenní či vícedenní víkendové akce, kterých se mohou účastnit buďto všichni členové, nebo členové konkrétních družin (podle charakteru akce).

V čele každé družiny stojí plnoletý vůdce. Ten se stará zejména o bezpečnost dětí. Někdy je také tím, kdo pro družinu připravuje program. Pokud je to však možné, na přípravě programu se podílejí starší členové oddílu – skauti a skautky, a to po dohodě a pod vedením vůdců družin. Ti, kteří mají zájem se vedení mladších dětí věnovat pravidelně, absolvují tzv. rádcovské kurzy. Družina má zhruba kolem dvanácti členů.

SCHŮZKY ODDÍLU

  • družina Svišťů (skautky) pondělí 18:15 – 19:45
  • Šedá smečka (vlčata) pondělí 16:30 – 18:00
  • družina Medvědů (skauti) středa 18:00 – 19:30
  • družina Vyder (světlušky) čtvrtek 16:30 – 18:00

STRUKTURA VEDENÍ ODDÍLU

  • vedoucí oddílu: Silvestr Svoboda – Slíva
  • zástupce vedoucího oddílu: Monča
  • vedoucí družiny Svišťů: Cožekik
  • vedoucí družiny Vyder: Botička
  • vedoucí družiny vlčat: Kohout
  • vedoucí družiny Medvědů: Varel

Provoz oddílu dále pomáhají zajišťovat: Hanka, Hopík, Dejv, Etkr, Varel, Anička, Vláďa, Že, Packa, Vozub, Tarzan, Oukej, Marťa, Jíťa a Bára…..