II. oddíl Taury

II. oddíl TAURY

e-mail: taury(a)skaut-lisak.cz

Facebook oddílu

Oddíl TAURY je oddílem mladších členů, do svých řad přijímá chlapce i dívky. Děvčata mají schůzky v pondělí, chlapci ve středu. Většina akcí oddílu je společná.

SVĚ BU GREY SKAUTI HEJ,

GU VA TERA TAURY NERA.*

*oddílový pokřik

SCHŮZKY ODDÍLU

 • světlušky (mladší holky)  pondělí 17:00 – 18:30
 • skautky & skauti (starší holky a kluci) pondělí 17:00 – 18:30
 • vlčata (mladší kluci) středa 17:00 – 18:30

Oddíl TAURY byl založen v září 2005 a nyní již první členové dorůstají do věku, kdy se více zajímají o činnost oddílu a o přípravu programu. V září 2012 byla ustavena Velká rada oddílu TAURY, která funguje jako širší vedení oddílu a postupně se obměňuje. Členy velké rady jsou kromě vedení oddílu také rádce a podrádce družiny skautů, rádkyně a podrádkyně družiny skautek a někteří roveři.

STRUKTURA VEDENÍ ODDÍLU

 • vedoucí oddílu: Martin Gomola – Gumí
 • zástupce vedoucího oddílu: Gready
 • zástupce vedoucího oddílu: Vašašu
 • rádkyně oddílu: Kostička
 • podrádkyně oddílu: Tykadlo
 • podrádce oddílu: Lucius
 • podrádce oddílu: Mišaf
 • a další členové Velké rady…

Nováček v oddíle

Když někdo začne chodit do našeho oddílu, stává se nováčkem a je u nás zatím jen na zkoušku. Toto zkouškové období je u každého jinak dlouhé a během tohoto odbobí si ho/jí oddíl jen tak trošku oťukává a zjišťuje, zda to se skautováním myslí vážně a zda má pro to vlohy.

Prvním významným krokem pro nováčka, je plnění nováčkovské zkoušky vlčat či nováčkovské zkoušky světlušek. S jejim plněním se začíná cca po 3-4 měsících v oddíle a nezáleží na tom, zda jejiž nováček plnohodnotným členem či nikoliv (pro mnohé je složená nováčkovská zkouška dokonce podmíka pro to, aby se mohli stát plnohodnotným členem oddílu). Podmínkou pro setrvání v oddíle je složená nováčkovská zkouška.

Život v oddíle

Náš oddíl se během roku neschází pouze na schůzkách, ale také na různých dalších akcích (výlety, výpravy……). Některé akce jsou určeny pro všechny, některé pro užší výběr. O akcích se snažíme dávat včas vědět formou lístečků a zveřejněním na www či facebooku.

Také klademe důraz na nejrůznější sportovní vyžití. Za roky jsme shromáždili vybavení na fotbal, lakros, frisbee, spike-ball, ping-pong atp. Dalším specifikem našeho oddílu je obliba nejrůznějších deskových a karetních her, proto děláme jednou za čas i turnaje zasvěcené nějaké vybrané hře.

Završením skautského roku je pochopitelně tábor. Na tábor se snažíme vyrážet každý rok někam jinam, v současné době máme asi 4-5 tábořišť, která se snažíme střídat. Takže se naši členové podívají na různá rozmanitá místa. Na táboře bydlíme v podsadových stanech a členové se plně zapojují do zajištění běhu tábora (noční hlídky, táborové stavby, vaření…). Účast na táboře není povinná ba právě naopak, je za odměnu.

Kroj

Krojové součásti jsou kus naší skautské identity. Říkají, že patříme do Junáku a odlišují nás také od jiných mládežnických organizací. Součásti kroje jsou u vlčat a světlušek pouze trička s lilií, která dostávají při vhodných příležitostech jako před většími akcemi, tábory nebo vánočním výletem. Kroj pro skauty a skautky tvoří krojová košile s patřičnými nášivkami a doplňky. Krojovou košili dostávají při přechodu do skautské kategorie a časem podle potřeby mění s naším krojovým fondem nebo mezi s sebou. Od kategorie RS (roverů a rangers) si již košile hradí každý sám.