Členské příspěvky na rok 2021

pro skautský rok 2021 byly členské příspěvky stanoveny v následující výši:

Děti do 15 let

  • 710 Kč – jednotlivci (vč. časopisu)
  • 660 Kč – sourozenci a rodinní příslušníci (vč. časopisu)

Pro informace o platbě rozklikněte celý článek.

Mládež starší 15 let

  • 710/670 Kč – jednotlivci starší 15ti let (s časopisem/bez časopisu)
  • 660/620 Kč – sourozenci a rodinní příslušníci starší 15ti let (s časopisem/bez časopisu)

Činovníci

Činovníci a aktivní rangers a roveři, tedy členové střediska starší 18 let, kteří zpravidla působí jako vedoucí či technická pomoc (aktivní středisková funkce), mají registrační poplatek snížen na 410 Kč (s časopisem) nebo 390 Kč (bez časopisu).

Jakým způsobem lze poplatek uhradit

Prosíme, registraci uhraďte tak, aby byla na náš účet připsána nejpozději do středy 27.1.2021.

Platit lze pouze na účet střediska číslo 213716598/0600 (zrušen k 30.9.2021), přičemž je vždy třeba dodržet pravidlo: jedna osoba = jedna platba. V případě, že není možné zaslat poplatek z účtu, tak je možno vložit (bezplatně) hotovost přímo na náš účet na jakékoliv pobočce Moneta Money Bank (všechny námi požadované údaje je třeba nahlasit na přepážce).

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD.

Do zprávy pro příjemce i do poznámky uveďte REG a jméno osoby, za kterou registraci platíte, např. REG: Slávek Pavlíček.

Jako specifický symbol pak uvádějte:

  • 2 (pro oddíl Taury),
  • 4 (oddíl Fénix),
  • 6 (oddíl Oregon),
  • 7 (oddíl Dubová Liščata),
  • 8 (RS kmen Lotos),
  • 9 (oddíl Orbis)

Všechny tři informace jsou pro nás důležité pro identifikaci platby. Vzhledem k tomu, že členů je okolo 180, je pro nás obtížné dohledávat platby, kterým některá z náležitostí chybí. Proto upozorňujeme, že neidentifikovatelné platby budeme vracet zpět na účet odesílatele. Je odpovědností každého člena, resp. jeho zákonného zástupce, aby byl poplatek řádně a včas uhrazen.

Proč je registrace v takové výši

Dlouhodobě se snažíme držet registrační poplatek na co nejnižší úrovni, aby peníze nebyly překážkou pro účast dětí na činnosti.

Co vše vlastně jednorázová roční registrace přináší?

Z částky je hrazeno úrazové pojištění členů na akcích, pojištění odpovědnosti vedoucích, organizační, výchovný a právní servis pro střediska či členské příspěvky do mezinárodních skautských organizací, kterých jsme součástí.

Co se v rámci členských příspěvků neplatí a nikdy nebude (ač si to bohužel někteří myslí) je samotný čas vedoucích, děláme to všichni dobrovolně a v dobré víře, že můžeme pozitivně zapůsobit na děti a dorost a měnit tak svět k lepšímu.

V příspěvku je zahrnut tištěný časopis, který členové dostávají každé dva měsíce přímo do své schránky. Časopisy jsou odstupňovány dle věkových kategorií, takže každý obdrží ten odpovídající (BenJáMína a Světýlko pro nejmladší, Skaut či Kmen pro ty starší a Skautský svět pro nejstarší).

Registrovaní členové mají možnost zřídit si osobní e-mailovou schránku (@skaut.cz/@skautka.cz) a využívat zároveň kompletní balík G Suite.

Členové mají možnost bezplatného zapůjčení některého střediskového vybavení (vzduchovky, luky atd.).

Část poplatku zůstává přímo na našem středisku, kde ji využíváme pro zkvalitnění a podporu činnosti (např. nákup cen pro děti; nutná spoluúčast v rámci získání dotací z různých grantů; příspěvky na jednotlivé akce, pořízení materiálu a vybavení pro akce oddílů a družin – sportovní vybavení, tábornické vybavení apod.).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedoucí jednotlivých oddílů nebo přímo na vedení střediska lisak(a)skaut.cz.

Dotazy vám rádi zodpovíme.

Chtěli byste nám přispět i nad rámec členských příspěvků?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.