Středisko Lišák

Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. základní organizační jednotkou, pod níž pak působí jednotlivé oddíly, kluby…

Nejvyšším orgánem střediska Lišák je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm střediska Lišák se konal 15.října 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je Středisková rada složená ze členů volených sněmem, z vedoucích oddílů, jejich zástupců a případně jmenovaných činovníků. Středisková rada se schází přibližně jendou za dva měsíce. Zaštuťuje, koordinuje a hlavně podporuje činnost oddílů. Vedoucí střediska je statutárním orgánem základní  organizační jednotky. Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

 • vedoucí střediska: Tomáš Petržílek – BuBy 737346547
 • zástupce vedoucího střediska: Martin Gomola – Gumí 607761707
 • Název: Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z.s
 • IČ: 18621716
 • e-mail: lisak(a)skaut(.)cz
 • adresa: Dr.E.Beneše 216, 27711 Neratovice

BUM ČIKA RIKA ČIKA BUM

RICE TICE LOVICE JUNÁK NERATOVICE

 • hospodář střediska: M.Gomola – Gumí
 • předseda Revizní komise: P.Kopecký – Varel
 • člen Revizní komise: P.Novotná – Mamina
 • člen Revizní komise: I.Enčev – Donald
 • člen Revizní komise: L.Šíma – Lucius
 • členka střediskové rady: T.Kostková – Kostička
 • člen střediskové rady: T.Kouba – Tomík

Zobrazit klubovnu na větší mapě