historie skautingu v Neratovicích

Bohužel přes veškerou naší pátrací snahu jsou stále v naší historii “bílá místa”. Budeme velice vděční každému, kdo nám je pomůže zmapovat. Stačí nás kontaktovat na střediskovém mailu či se spojit s vedením střediska. Předem děkujeme za pomoc v našem pátrání.

Zatím jsme čerpali z těchto zdrojů:

  • H.Krejčová: Pod Oregonským slunce
  • Skautský institut
  • kroniky střediska
  • www střediska
  • vyprávění někerých pamětníků

A teď již k historii skautingu v Neratovicích.

1923-1940

Junácká organizace má v Neratovicích hluboko zapuštěné kořeny. Již kolem roku 1923 zde byl založen první skautský oddíl (který však brzy zanikl, přesný rok však není znám).

Nejstarší dochovaná fotografie neratovských skautů pochází z července roku 1926. Jedná se o skupinovou fotografii se skautem, cestovatelem, novinářem a spisovatelem F. A. Elstnerem – Frankem. Který byl jednou z vedoucích osobností českého skautingu, publikoval mimo jiné několik knih (převážně příruček) týkajících se uzlování, lasování a práce s bičem.

Skautská organizace zde znovu ožila v roce 1936 a oddíl junáků pracoval až do rozpuštění organizace německými okupanty.

1945-1949

Po druhé světové válce, již v červnu 1945, bylo znovu založeno junácké středisko Neratovice. Vznikly 3 chlapecké oddíly, 1 smečka vlčat, 2 dívčí oddíly a 1 roj světlušek. Junácké středisko bylo velmi čilé a vyvíjelo opravdu aktivní činnost. Úzce spolupracovalo se Svazem české mládeže, společně vydávali časopis „SČM – Junák Neratovice vás informuje“ a společně se také podíleli na různých výchovných a kulturních akcích.

Junáci pořádali v roce 1946 svůj první poválečný tábor v Kokořínském údolí. V dalších letech tábořili ve Žďáru na Šumavě. Vedoucím střediska byl bratr Cinibulk a později bratr Janoušek. V roce 1949 byla ukončena činnost Junáka, tedy i činnost neratovických skautů.

1968-1970

Po lednu 1968 se organizace znovu probouzí k životu 29.března se v Praze sešli junáčtí činovníci z celé republiky, aby jednali o obnově Junáka. Z Neratovic se této památné schůze zúčastnili bratři Vydra, Pavlíček, Puhlovský a Zbořil. Hned na začátku měsíce dubna vyšla v časopise Spolana výzva ke všem bývalým skautům a skautkám, aby se znovu zapojili do práce v obnoveném Junáku.

Po několika poradách činovníků byla vytvořena středisková rada, do jejího čela zvolen bratr Stanislav Vydra. Vznikly první oddíly, zatím s omezeným počtem členů. Jejich úkolem bylo připravit budoucí rádce družin pro činnost dalších oddílů. V květnu byl založen 1. dívčí oddíl. Později se přidaly i vlčata a světlušky.

V září 1968 byly v Neratovicích již 3 oddíly skautů, 1 oddíl skautek, 2 smečky vlčat a 1 roj světlušek. Jejich činnost se začala projevovat na veřejnosti. V rámci celonárodní akce „Služba vlasti“ zorganizovaly v říjnu sběr starého papíru a textilu. Plně se zapojily do oslav 50. výročí vzniku Československa a připravily na jejich zahájení slavnostní oheň.

V prosinci 1968 vznikl další oddíl skautů v Libiši. Byl to první oddíl, který měl svou vlastní klubovnu. Upravil si ji z opuštěné místnosti ve staré požární zbrojnici. O vánocích téhož roku se z iniciativy střediska rozsvítila po mnohaleté přestávce opět světla Vánočního stromu republiky a pod ním provedli skauti a skautky sbírku ve prospěch dětské vesničky SOS. Po novém roce vznikl další oddíl v Mlékojedech.

V roce 1969 bylo již v Junáku Neratovice registrováno přes 200 dětí a přes 20 dospělých. V únoru odešel ze střediska bratr Vydra. Na jeho místo byl zvolen bratr Ladislav Pavlíček. Pod jeho vedením bylo nalezeno místo pro letní tábor střediska poblíž městečka Úterý v západních Čechách.

V dubnu 1969 stihla Neratovické skauty krutá rána osudu. Bratr Pavlíček náhle ve věku 43let zemřel. Na jeho památku byly později střediskové závody skautských dovedností pojmenovány Memoriál Slávka Pavlíčka. Do čela střediska byl zvolen bratr Brunhofer. Na jaře vznikl další oddíl ve Všetatech, který se rovněž hlásil do neratovického střediska.
V posledních jarních měsících vrcholily přípravy na dosud největší letní tábor v historii střediska. V překrásném údolí na březích Úterského potoka tábořilo do 29.června do 19.července na 120 dětí a s nimi 20 činovníků. Tábory byly celkem tří – pro skauty, pro vlčata a společný pro skautky a světlušky.

Komunistická vláda naší země v roce 1970 činnost skautů zakázala, proto se na dlouhých 20 let odmlčeli i skauti neratovičtí.

1989 – současnost

Novodobou historii skautingu v Neratovicích zpracováváme a současně tvoříme další. Věříme , že se nám v budoucnu podaří přidat řádky o prvních dvaceti letech.