Skautská energie

Skautská energie je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky a jejich rodinné příslušníky a další osoby a subjekty v jejich ololí. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech.

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí naše organizace s 63 000 členy (včetně vazeb na jejich blízké?). Potom se nám podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční!

Pověřená osoba pro Skautskou energii na našem středisku: Martin Gomola.

V případě zájmu o vstup se obracejte na kontakty uvedené v sekci: o středisku Lišák. Upozorňujeme, že tento benefit je určen pro skauty, rodiče a příbuzné skautů a spřátelené podniky.

Více o skautské energii na: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/energie