Provozní řád

PRAVIDLA

 • Na základně se chovejte tak aby tady ještě dlouho mohla stát. Šetřete její zařízení a vybavení.
 • Při opouštění základny je třeba ji bezpečně uzavřít.
 • Udržujte pořádek na základně a v jejím okolí.
 • Veškerý odpad vzniklý během pobytu na základně likviduje a odváží po sobě ten, kdo ho způsobil.
 • Pokud se tak nestane, bude k ceně za pobyt a elektřinu připočítáno 100Kč za každý pytel s odpadem.
 • Vedoucí skupiny (oddílu) ručí osobně za dodržování obecně platných protipožárních zásad.
 • Pro přípravu jídel používejte zásadně kuchyni a k jídlu jídelnu či zastřešený prostor před chatou.
 • Pro parkování auta (maximálně jednoho) je vyhrazen prostor u hlavního vchodu.
 • Zbytky jídla a popel vyhazujte do odpadové jámy Adély.
 • Používejte pouze ekologické čisticí prostředky.
 • Nenechávejte zde bez domluvy se správcem žádné zásoby ‚pro další návštěvníky‘.

AUTOMOBILY NA ZÁKLADNĚ

K základně je možné vjíždět a parkovat u ní pouze jedním autem, ostatní musí zůstat stát na placeném parkovišti u rybníka. Od silnice k můstku přes potok je třeba dodržovat maximální rychlost 5 km/h kvůli bezpečnosti rekreantů u rybníka.

Tato jsou pravidla zaváděna v zájmu udržení dobrých sousedských vztahů a jejich porušování by mohlo být pro základnu likvidační. V případě, že správce základny zjistí porušení těchto pravidel, bude cena pronájmu navýšena o 1000Kč za každý automobil.

VODA

Teplé období a období letních prázdnin – je zprovozněno čerpadlo ze studny a je tedy voda až v chatě, je zajištěna teplá voda, je možné používat kterékoliv umyvadlo na základně i sprchový kout.

Zimní období – je nutné dovážet balenou vodu nebo vodu z Ladčina pramene, je možné používat pouze koryto v koupelce a dřez z boku chaty, je přísně zakázáno používat dřez v kuchyni, dřezy v koupelce a sprchový kout.

DŘEVO

 • Ideální je, přivézt si sebou vlastní zásobu dřevěných briket nebo dřeva.
 • V okolí základny je zákaz těžby (kácení) dřeva, možno pouze popadané kusy.
 • Pílení, štípání a sekání dřeva je povoleno pouze v prostoru kolem Kanálie (kozy).
 • Pro topení v kamnech jsou použitelné hlavně jehličnany, listnáče dávejte rovnou ke skále u Kanálie.
 • Dřeva po Vás musí zbýt alespoň stejné množství jako před Vámi.

PŘI ODJEZDU MUSÍ BÝT

 • vyčištěna a založená kamna (třísky..)
 • popel vynesen do Adély (odpadová jáma)
 • zkontrolována čistota kadibudky
 • udělána dostatečná zásoba dřeva pro další návštěvníky základny
 • vyluxované pokoje s koberci
 • zametené případně vytřené ostatní prostory chaty
 • umyté, oschlé a uklizené nádobí
 • vypnuté a vytřené lednice
 • prolité konvičkou horké vody, všechny odpady u umyvadel a dřezů, které jste užívali
 • vyčištěné a vybrané ohniště a jeho okolí
 • uklizen a srovnám prostor kolem Kanálie (kozy)
 • nářadí a náčiní uklizeno na svých místech
 • vylité rychlovarné konvice a jiné nádoby
 • okna a dveře bezpečnostně zajištěny (závory, zámky atd.)

JE ZAKÁZÁNO!!!

 • Zanechávat na základně zásoby bez domluvy se správcem.
 • Vstupovat do skladu.
 • Vjíždět vozidly na louku.
 • Parkovat u základny více než 1 vozidlo.
 • Jezdit po cestě v okolí rybníka rychlostí vyšší než 5 km/h. A v lese více jak 20 km/h.
 • Manipulovat s ohněm jinde než na vyhrazených místech (ohniště u skály, ohniště na konci louky, kamna v kuchyni, kamna v jídelně).
 • Zanechávat odpad na základně.
 • Uklízet mokré či špinavé nádobí.
 • Vykonávat potřebu jinde než na kadibudce či chemických WC.