Schůzky oddílu Taury

Vážení rodiče,

doufáme, že jste si vy i děti pořádně přes léto odpočinuli a zažili nějaké letní dobrodružství, o němž nám jistě na schůzkách vaše ratolesti povypráví. Po prázdninové pauze společně nastartujeme náš skautský rok prvními schůzkami v týdnu od pondělí 6.9. Schůzky se budou konat v obvyklém čase.

Skauti a skautky (děti od 11 let): pondělí 17:00 -18:30

Světlušky (dívky 6-11 let) : pondělí 17:00 -18:30

Vlčata (chlapci 6-11 let) : středa 17:00 – 18:30

Pokud byste měli zájem přihlásit své dítko do našeho oddílu, můžete nás přijít navštívit do klubovny na dopravním hřišti v čase schůzek v týdnu od 13.9.