6. oddíl Oregon

Schůzky

 • družina Svišťů (skautky) pondělí 18:30 – 20:00
 • družina Vyder (světlušky) pátek 16:00 – 17:30
 • Šedá smečka (vlčata) středa 16:30 – 18:00
 • družina Jezevců(skauti) středa 18:30 – 20:00
 • družina Medvědů (skauti) úterý 17:30 – 19:00

Vedení

 • vedoucí oddílu: Ivo Dokoupil – Kohout
 • zástupce vedoucího oddílu: Anička
 • zástupce vedoucího oddílu: Varel

Specifický symbol pro platby: 6 nebo 21604006
e-mail: oregon(a)skaut-lisak(.)cz

Poslední články z oddílu

 • Listopad a prosinec oddílu Oregon
  Listopad oddílu byl klidným. Navzdory stávající pandemii proběhly jednotlivé družinové schůzky a výpravy více méně bez problémů. Prosinec byl již … Více informací
 • Říjen oddílu Oregon
  Tento měsíc byl pro oddíl měsícem velkých akcí. Kromě výprav našich družin a běžných schůzek proběhla i již tradiční oddílová … Více informací
 • Tábor a září ’21 u Oregonu
  Tábor 2021 Stejně jako minulý rok jsme i tento tábořili v Severomoravském kraji nedaleko města Zábřeh u spřáteleného skautského střediska Bílá … Více informací

Všechny články o oddílu

Nejbližší akce

Nic z 2. 12. 2023 na 2. 12. 2024.

Fotogalerie

Další fotogalerie naleznete v uzamčené sekci oddílových stránek.

O nás

VI. oddíl Oregon

Oddíl Oregon je rozdělen do několika družin. Každá z nich má samostatné schůzky v oddílové klubovně nebo venku, a to obvykle jednou týdně. Dále jsou pro členy oddílu připraveny jednodenní či vícedenní víkendové akce, kterých se mohou účastnit buďto všichni členové, nebo členové konkrétních družin (podle charakteru akce).

V čele každé družiny stojí plnoletý vůdce. Ten se stará zejména o bezpečnost dětí. Někdy je také tím, kdo pro družinu připravuje program. Pokud je to však možné, na přípravě programu se podílejí starší členové oddílu – skauti a skautky, a to po dohodě a pod vedením vůdců družin. Ti, kteří mají zájem se vedení mladších dětí věnovat pravidelně, absolvují tzv. rádcovské kurzy. Družina má zhruba kolem dvanácti členů.

Kde nás najdete?

Klubovna je na adrese náměstí Republiky 400 a je přístupná z rampy v postranní části kulturního domu směrem k poště. Najdete ji v prostorech bývalé pizzerie.