6. oddíl Oregon

Schůzky

 • družina Svišťů (skautky) pondělí 18:00 – 19:30
 • družina Vyder (světlušky) úterý 16:30 – 18:00
 • Šedá smečka (vlčata) středa 16:30 – 18:00
 • družina Jezevců(skauti) středa 18:30 – 20:00
 • družina Medvědů (skauti) úterý 17:30 – 19:00

Vedení

 • vedoucí oddílu: Ivo Dokoupil – Kohout
 • zástupce vedoucího oddílu: Anička
 • zástupce vedoucího oddílu: Varel

Specifický symbol pro platby: 6 nebo 21604006
e-mail: oregon(a)skaut-lisak(.)cz

Poslední články z oddílu

 • Listopad a prosinec oddílu Oregon
  Listopad oddílu byl klidným. Navzdory stávající pandemii proběhly jednotlivé družinové schůzky a výpravy více méně bez problémů. Prosinec byl již […]
 • Říjen oddílu Oregon
  Tento měsíc byl pro oddíl měsícem velkých akcí. Kromě výprav našich družin a běžných schůzek proběhla i již tradiční oddílová […]
 • Tábor a září ’21 u Oregonu
  Tábor 2021 Stejně jako minulý rok jsme i tento tábořili v Severomoravském kraji nedaleko města Zábřeh u spřáteleného skautského střediska Bílá […]

Všechny články o oddílu

Nejbližší akce

Nic z 29. 5. 2023 na 29. 5. 2024.

Fotogalerie

Další fotogalerie naleznete v uzamčené sekci oddílových stránek.

O nás

6. oddíl Oregon

Oddíl Oregon je rozdělen do několika družin. Každá z nich má samostatné schůzky v oddílové klubovně nebo venku, a to obvykle jednou týdně. Dále jsou pro členy oddílu připraveny jednodenní či vícedenní víkendové akce, kterých se mohou účastnit buďto všichni členové, nebo členové konkrétních družin (podle charakteru akce).

V čele každé družiny stojí plnoletý vůdce. Ten se stará zejména o bezpečnost dětí. Někdy je také tím, kdo pro družinu připravuje program. Pokud je to však možné, na přípravě programu se podílejí starší členové oddílu – skauti a skautky, a to po dohodě a pod vedením vůdců družin. Ti, kteří mají zájem se vedení mladších dětí věnovat pravidelně, absolvují tzv. rádcovské kurzy. Družina má zhruba kolem dvanácti členů.