Středisko Lišák

Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. základní organizační jednotkou, pod níž pak působí jednotlivé oddíly, kluby…

Nejvyšším orgánem střediska Lišák je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm střediska Lišák se konal 15.října 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je Středisková rada složená ze členů volených sněmem, z vedoucích oddílů, jejich zástupců a případně jmenovaných činovníků. Středisková rada se schází přibližně jendou za dva měsíce. Zaštuťuje, koordinuje a hlavně podporuje činnost oddílů. Vedoucí střediska je statutárním orgánem základní  organizační jednotky. Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

Název: Junák - český skaut, středisko Lišák Neratovice, z.s.
IČ: 18621716
e-mail: lisak(a)skaut(.)cz
adresa: Dr.E.Beneše 216, 27711 Neratovice
Náš účet u FIO banka: 216040001/2010

Poslední články ze střediskové činnosti

Lišákův Žbluňk 12.3.2023

Zveme vás na tradiční Lišákův žbluňk, společné koupání a sranda hry v bazénu. Sraz si upravuje každý oddíl sám. Hlavní sraz je v 7:30 před bazénem, od této doby je umožněn vstup v doprovodu oddílových vedoucích. V bázenu budeme od 8.00 do 9:30. Rozprch je nejpozději v 9:45 – 10:00. […]

XVIII. Kukmenovy vánoční hry

čtvrtek 22. prosince od 15:00 do 18:30 tělocvična ZŠ Plesingera-Božinova Doporučené vybavení: kroj či krojové tričko (kdo má), tužka (nejlépe fixa, ale ne černá), hrníček, přezůvky (s bílou podrážkou), nějaké cukroví (k zakousnutí pro sebe a ostatní) Těšit se můžete na již tradiční disciplíny, jako jsou: skákání v pytlích, oblékání […]

Pozvánka na Betlémské světlo 24.12.2022

Opět vás zveme, abyste si přišli odpálit plamínek Betlémského světla ke klubovně na dopravním hřišti.Budeme zde na Štědrý den v sobotu v čase 10.00 – 13.00.Pokud situace dovolí, budeme mít připraveno i drobné pohoštění, kávu, svařák i nealko punč. Přijďte si pro plamínek a zaneste ho pak i svým známým […]

členské příspěvky 2023

Členské příspěvky na rok 2023

pro rok 2023 byly členské příspěvky stanoveny v následující výši: Děti do 15 let Mládež starší 15 let Činovníci Činovníci a aktivní rangers a roveři, tedy členové střediska starší 18 let, kteří zpravidla působí jako vedoucí či technická pomoc (aktivní středisková funkce), mají registrační poplatek snížen na 500 Kč (s […]

Nábory 2022/2023

V tomto článku budou do konce prázdnin zveřejněny informace k náborům našich oddílů. Také termíny prvních zářijových schůzek.

IV. Materiální Sbírka Pro Ukrajinu

Dětské odpoledne

Poděkování za Sbírku pro Ukrajinu

V neděli 27. února od 8 do 16 hodin pořádalo naše středisko sbírku věcí pro Ukrajinu. Byli jsme příjemně překvapeni, že tolik lidí z Neratovic spojilo síly a doneslo neuvěřitelné množství materiálu a léků: 71 karimatek 92 spacáků 423 přikrývek 133 polštářů 12 stanů 489 ručníků 2718 kusů hygienických prostředků 18 powerbank léky v hodnotě […]

Sbírka pro Ukrajinu

Fotogalerie akcí střediska Lišák

O středisku

Struktura Junáka – českého skaut, z.s. není složitá, skládá se z pobočných spolků různých (spíše organizačních) úrovní. Toto uspořádání je však pouze organizační. Zřizovatelem našeho střediska je totiž ústředí Junáka a středisko Lišák je v pozici pobočného spolku (tuto změnu přinesl Nový Občanský zákoník).

Junák – český skaut, z. s.

(hlavní organizace, tzv. ústředí)

Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s.

(sdružuje skautské okresy Středočeského kraje)

Junák – český skaut, okres Mělník, z. s.

(sdružuje skautská střediska a přístavy okresu Mělník)

Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z. s.

(to jsme my, sdružujeme naše oddíly a kluby, které však samy o sobě nemají právní subjektivitu)

Nejvyšším orgánem střediska je „Střediskový sněm“, který je jednou za 3 roky. V mezidobí je řízením pověřen statutární orgán jednotky, na základně platných vnitřních předpisů a řídí se rozhodnutím střediskové rady (která se schází cca 4x do roka).

 • vedoucí střediska: Tomáš Petržílek – BuBy 737346547
 • zástupce vedoucího střediska: Martin Gomola – Gumí 607761707
 • hospodář střediska: M.Gomola – Gumí
 • předseda Revizní komise: P.Kopecký – Varel
 • člen Revizní komise: P.Novotná – Mamina
 • člen Revizní komise: I.Enčev – Donald
 • člen Revizní komise: L.Šíma – Lucius
 • členka střediskové rady: T.Kostková – Kostička
 • člen střediskové rady: T.Kouba – Tomík
 • zdravotní zpravodajka: Lenka Petržílková – Světluška
 • zpravodaj pro sbírky a pomoc: Pavel Novotný 608741151
 • zpravodajka pro sbírky a pomoc: Kristýna Březinová – Cožekik 725098392

Táborová základna je umístěna z kraje Kokořínského CHKO v osadě Harasov. Středisko jí aktivně spravuje již od počátku 90. let, kdy jsme ji měli v nájmu od TJ Mladá Boleslav. Koncem roku 2018 se nám podařilo vyjednat odkup pozemku vč. chaty za přispění Fondu nemovitosti Junáka. Od roku 2019 zde probíhají významné úpravy venkovního prostranství.

V plánu je v průběhu dalších let i oprava vnitřních prostor chaty. Z důvodu financování oprav a splátek Fondu nemovitostí Junáka, zde pronajímáme tábořiště pro ostatní skautské oddíly a jiné dětsko-mládežnické spolky.

Pokud vás zajímá naše tábořiště detailněji, navštivte prosím samostatný web TZ Alberta Harasov.

Dne 15. května 1996 náhle zemřel ve věku 63 let na srdeční selhání dlouholetý činovník našeho střediska bratr Zbyšek Petržílek – Lišák.

Bratr Lišák vedl v letech 1968-70 chlapecký oddíl, v roce 1990 se podílel na znovu obnovení Junáka v Neratovicích.

Zastával významné střediskové funkce, byl členem okresní rady Junáka, pomáhal a podporoval činnost oddílů a fungování táborů. Na jeho památku se od středy 22. května 1996 středisko jmenuje středisko Lišák Neratovice.

Bratr Petržílek skautským jménem „Lišák“

Stal se nejen v mém srdci nejbližším přítelem a kamarádem ve všech situacích, ať již skautských tak i osobních. Jeho přístup a nezdolná iniciativa v činnosti s dětmi ve skautských oddílech mi nejedenkrát pomohla nevzdávat se a vytrvat.

Osobně si Lišáka pamatuji již z let 1968-70, kdy i já započal svou skautskou pouť, jako zkušeného a přátelského vůdce a staršího bratra pro své svěřence.

On jako jeden z mála vytrval i přes potíže Junáka po obnovení v roce 1990 a svou přítomností, radou a organizační pomocí spolu s mladšími udržel naše středisko nad vodou.

Bohužel odešel předčasně na svou nejdelší pouť bez návratu. Na jeho počest ponese navždy naše středisko Junáka v názvu jeho skautské jméno „LIŠÁK“.

Zapsal br. Hroch

Bohužel přes veškerou naší pátrací snahu jsou stále v naší historii „bílá místa“. Budeme velice vděční každému, kdo nám je pomůže zmapovat. Stačí nás kontaktovat na střediskovém mailu či se spojit s vedením střediska. Předem děkujeme za pomoc v našem pátrání.

Zatím jsme čerpali z těchto zdrojů:

 • H.Krejčová: Pod Oregonským slunce
 • Skautský institut
 • kroniky střediska
 • www střediska
 • vyprávění někerých pamětníků

A teď již k historii skautingu v Neratovicích.

1923-1940

Junácká organizace má v Neratovicích hluboko zapuštěné kořeny. Již kolem roku 1923 zde byl založen první skautský oddíl (který však brzy zanikl, přesný rok však není znám).

Dle fotky r. 1926

Nejstarší dochovaná fotografie neratovských skautů pochází z července roku 1926. Jedná se o skupinovou fotografii se skautem, cestovatelem, novinářem a spisovatelem F. A. Elstnerem – Frankem. Který byl jednou z vedoucích osobností českého skautingu, publikoval mimo jiné několik knih (převážně příruček) týkajících se uzlování, lasování a práce s bičem.

Skautská organizace zde znovu ožila v roce 1936 a oddíl junáků pracoval až do rozpuštění organizace německými okupanty.

1945-1949

Po druhé světové válce, již v červnu 1945, bylo znovu založeno junácké středisko Neratovice. Vznikly 3 chlapecké oddíly, 1 smečka vlčat, 2 dívčí oddíly a 1 roj světlušek. Junácké středisko bylo velmi čilé a vyvíjelo opravdu aktivní činnost. Úzce spolupracovalo se Svazem české mládeže, společně vydávali časopis „SČM – Junák Neratovice vás informuje“ a společně se také podíleli na různých výchovných a kulturních akcích.

Junáci pořádali v roce 1946 svůj první poválečný tábor v Kokořínském údolí. V dalších letech tábořili ve Žďáru na Šumavě. Vedoucím střediska byl bratr Cinibulk a později bratr Janoušek. V roce 1949 byla ukončena činnost Junáka, tedy i činnost neratovických skautů.

1968-1970

Po lednu 1968 se organizace znovu probouzí k životu 29.března se v Praze sešli junáčtí činovníci z celé republiky, aby jednali o obnově Junáka. Z Neratovic se této památné schůze zúčastnili bratři Vydra, Pavlíček, Puhlovský a Zbořil. Hned na začátku měsíce dubna vyšla v časopise Spolana výzva ke všem bývalým skautům a skautkám, aby se znovu zapojili do práce v obnoveném Junáku.

Po několika poradách činovníků byla vytvořena středisková rada, do jejího čela zvolen bratr Stanislav Vydra. Vznikly první oddíly, zatím s omezeným počtem členů. Jejich úkolem bylo připravit budoucí rádce družin pro činnost dalších oddílů. V květnu byl založen 1. dívčí oddíl. Později se přidaly i vlčata a světlušky.

V září 1968 byly v Neratovicích již 3 oddíly skautů, 1 oddíl skautek, 2 smečky vlčat a 1 roj světlušek. Jejich činnost se začala projevovat na veřejnosti. V rámci celonárodní akce „Služba vlasti“ zorganizovaly v říjnu sběr starého papíru a textilu. Plně se zapojily do oslav 50. výročí vzniku Československa a připravily na jejich zahájení slavnostní oheň.

V prosinci 1968 vznikl další oddíl skautů v Libiši. Byl to první oddíl, který měl svou vlastní klubovnu. Upravil si ji z opuštěné místnosti ve staré požární zbrojnici. O vánocích téhož roku se z iniciativy střediska rozsvítila po mnohaleté přestávce opět světla Vánočního stromu republiky a pod ním provedli skauti a skautky sbírku ve prospěch dětské vesničky SOS. Po novém roce vznikl další oddíl v Mlékojedech.

V roce 1969 bylo již v Junáku Neratovice registrováno přes 200 dětí a přes 20 dospělých. V únoru odešel ze střediska bratr Vydra. Na jeho místo byl zvolen bratr Ladislav Pavlíček. Pod jeho vedením bylo nalezeno místo pro letní tábor střediska poblíž městečka Úterý v západních Čechách.

V dubnu 1969 stihla Neratovické skauty krutá rána osudu. Bratr Pavlíček náhle ve věku 43let zemřel. Na jeho památku byly později střediskové závody skautských dovedností pojmenovány Memoriál Slávka Pavlíčka. Do čela střediska byl zvolen bratr Brunhofer. Na jaře vznikl další oddíl ve Všetatech, který se rovněž hlásil do neratovického střediska.
V posledních jarních měsících vrcholily přípravy na dosud největší letní tábor v historii střediska. V překrásném údolí na březích Úterského potoka tábořilo do 29.června do 19.července na 120 dětí a s nimi 20 činovníků. Tábory byly celkem tří – pro skauty, pro vlčata a společný pro skautky a světlušky.

Komunistická vláda naší země v roce 1970 činnost skautů zakázala, proto se na dlouhých 20 let odmlčeli i skauti neratovičtí.

1989 – současnost

Novodobou historii skautingu v Neratovicích zpracováváme a současně tvoříme další. Věříme , že se nám v budoucnu podaří přidat řádky o prvních dvaceti letech.

Naše středisko disponuje dvěma místy s klubovnami. První místo je na adrese Dr. E. Beneše 216, Neratovice. Máme zde sídlo organizace a kontaktní adresu (poštovní schránku). Schůzky zde mají oddíly Taury, Fénix, Orbis, Dubová Liščata. Dále se zde pořádají střediskové rady a početnější akce, protože budova nabízí celkem 3 samostatné místnosti.

Druhé místo je na adrese náměstí Republiky 400, klubovny jsou umístěny z postranní části kulturního domu směrem k poště. Jedna klubovna je dostupná z rampy a najdete ji v prostorech bývalé pizzerie. Druhá klubovna je umístěna přímo pod ní, a nachází se vedle garáží.