Turistické značky

Systém turistického značení v České republice je považován za nejspolehlivější a nejpropracovanější nejen v Evropě, ale i na světě. Česko má nejhustší síť turistického značení ze zemí Evropské unie: 488,6km na 1000 km2. Turistické značené trasy bývají vedeny zejména turisticky zajímavými místy. Bývají vyznačeny v turistických mapách.

Klub českých turistů používá takzvané pásové značení čtyř barev – červené, modré, zelené a žluté, namalované zpravidla na stromech, sloupech a jiných objektech.

dálkové nebo hřebenové trasy
významnější trasy
místní trasy
krátké trasy, spojovací cesty, zkratky

 

 

 

 

 

koncová (počáteční) značka trasy
pásové značení
šipka

 

 

 

 

 

 

odbočka ke studánce nebo pramenu
odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu
odbočka k jinému zajímavému objektu

 

 

 

 

 

 

odbočka k vrcholu
místní značení
naučná stezka

 

 

 

 

 

vícebarevná značka
turistická směrovka
turistická tabulka