Vazby

Vázané stavby jsou úžasná věc. Procvičí se při nich logika, týmový duch i fyzická zdatnost. Avšak než se přijde k přímému vázání staveb, je třeba nejprve zvládnout vazby. K těm by nám sice postačilo i šest základních uzlů avšak je dobré je rozšířit o Tesařský uzel a trochu poupravit loďák.

Loďák

Tesařský uzel

 

Jsou celkem čtyři druhy vazeb křížová, šikmá (diagonální), souběžná, spojovací. A teď jaký je mezi nimi rozdí, jak vypadají atd. atd.

Křížová vazba

Vytváří kříž, začíná se loďákem na svislé kulatině pod vodorovnou kulatinou.
Klademe smyčky dle obrázku, stačí tři dokola, protože delší lano se víc “vytahá“. Nakonec spoj provelkou pevnost stáhneme kolem dokola mezi spojovanými kulatinami a zakončíme opět loďákem tentokrát na vodorovné kulatině.

 

 

 

Šikmá vazba

Slouží ke spojení dvou kulatin, které na sebe nejsou kolmé, a ani jedna není zatížena tlakem dolů. Začíná se dřevařským uzlem na vodorovné kulatině. Obtočíme třikrát svislou kulatinu a pokračujeme dále ve vodorovném směru opět třikrát, omotáme opět spoj kolem dokola mezikulatinami a zakončíme loďákem.

 

 

Souběžná vazba

Používá se pro spojení dvou, tří i čtyř kulatin ve stejném směru. Používá se při stavbě trojnožky. Jsou 2 způsoby této vazby, každý má své pro a proti,ale na to je třeba přijít až s praxí.

 

 

 

 

 

Spojovací vazba

Používá se pro prodloužení kulatiny na potřebnou délku. Přesadíme kulatiny přes sebe minimálně 1m, můžeme i víc, aby nám konce vytvořily požadovanou délku. U obou konců kulatin použijeme souběžné vazby. Začneme loďákem, obmotáme dle potřeby a zakončíme opět loďákem. Pro lepší pevnost lze spoj zaklínovat.