Plackovač – možnost zapůjčení

V září 2015 pořídilo naše středisko Lis na odznaky BP1 (stroj na výrobu placek) 37mm, který je možné si také půjčit a na akcích či pro propagaci si tak velmi levně vyrábět vlastní připínací placky s vlastním motivem. Kromě půjčení samotného stroje na výrobu placek, raznice a odpovídajících nůžek je možné si pořídit i potřebný počet spotřebního materiálu na výrobu placek.

lis na odznaky BP1

matrice 37mm

grafický vysekávač kleště 37mm

Půjčování plackovače

Stroj na výrobu placek si je možné zapůjčit a to především pro skautské akce a projekty, dětské akce apod.. Správce půjčující vybavení má právo odmítnout půjčení – především v případě podezření na možnost poškození či zničení vybavení, ale i z jiných důvodů. Stejně tak může vyžadovat předem uhrazení zálohy za půjčení.

Půjčením vybavení se dané osoby zavazují, že v případě poškození či zničení vybavení uhradí vzniklou škodu (až do výše ceny pro pořízení nového vybavení).

Spotřební materiál

  • placky se špendlíkem o průměru 37 mm (horní část, spodní část se zapínacím špendlíkem, krycí čirá plastová folie).
  • placky s magnetem o průměru 37 mm (horní část, spodní část s magnetem, krycí čirá plastová folie).

Cena půjčovného

Pro střediska a přístavy Junák – český skaut, z.s. a spřátelené organizace jsou nastaveny neveřejné tarify. Pro ostatní platí:

  • Vratná záloha 10 000 Kč – Jelikož se jedná o věc s velkou pořizovací cenou, musíme na vratné záloze trvat. Je to naše krytí, a kdyby se s plackovačem něco stalo, bude to strhnuto při vrácení zálohy. Pokud bude vrácen plackovač v pořádku, bude vrácena celá částka zálohy.
  • Zapůjčení plackovače 1000Kč/den akce + 200Kč za každých dalších započatých 24 hodin (od zapůjčení do vrácení)
  • Spotřební materiál – Media si může každý opatřit sám, nebo lze po domluvě předem,  zakoupit při předání placovače.
  • Zaškolení obsluhy – Proběhne ZDARMA při předání.

Tvorba návrhu placky

  • ČERNÁ (49mm) – velikost výseku
  • ZELENÁ (37mm) – slouží k ilustraci velikosti placky po kompletaci
  • RŮŽOVÁ (33mm) –  vyznačuje maximální velikost pro použití nějakého textu na placce. Tato kružnice je vždy o 5mm menší než zelená kružnice. Prostor mezi zelenou a růžovou se většinou nachází v ohybu.
  • plackovac_sablona – šablona pro Word upravená pro skládání návrhuů k tisku.

Pozadí motivu se doporučuje nechávat přesahovat až přes velikosti zelené kružnice, klidně až na velikost černé kružnice, aby na hraně placky nevzniknul po kompletaci bílý okraj.