RS kmen Lotos

Vedoucí kmene: Monika Sedlická

Lotos je oddíl sdružující rovery a rangers ve věku od 15 let, kteří chtějí být stále nápomocní, ale pracovní/studijní/osobní důvody jim to dovolují již spíše nárazově než na pravidelné bázi. Přestože nemůžeme být tak aktivní, jak jsme třeba byli v minulosti zvyklí, snažíme se středisku, pod které přímo spadáme, být k ruce vždy, když potřebuje. Kromě toho se ve volném čase přátelsky setkáváme. Plánujeme společně schůzky, výpravy i jiné akce, např. přednášky. Vznikli jsme začátkem roku 2020. Zatím se nenuceně formujeme a seznamujeme. Plánujeme ale svoji činnost pomalu rozšiřovat tak, aby nepozbyla skautského ducha. Rádi do svých řad přivítáme nové členy.

Poslední články z oddílu

  • Listopad oddílu Lotos
    V listopadu jsme opožděně slavili Halloween ve střediskové klubovně. Slavili jsme tradičně v maskách a na večeři jsme si uvařili … Více informací
  • Říjen oddílu Lotos
    V říjnu jsme se šli podívat na Signal festival, který se konal po Praze. Byli jsme zde svědky Gréty proslovu … Více informací
  • Léto a září RS kmene Lotos
    Lotos o prázdninách pomáhal oddílu Orbis s prvním táborem na Kačerovně, který se velmi vydařil.  Zároveň jsme se zúčastnili potáborové schůzky, … Více informací

Všechny články o oddílu

Nejbližší akce

Nic z 2. 12. 2023 na 2. 12. 2024.

Fotogalerie