Stromy

Jehličnaté a listnaté stromy.

 

 

 

 

bez černý
borovice černá
borovice lesní
bříza bělokorá
buk lesní
dub letní
dub pýřitý
dub zimní
habr obecný
jalovec obecný
javor klen
javor mleč
jedle bělokorá
jeřáb ptačí
jilm vaz
jírovec maďal
jmelí
kaštanovník setý
lípa širokolistá
lípa srdčitá
líska obecná
modřín opadavý
olše lepkavá
ořešák královský
osika obecná
smrk obecný
topol bílý
trnovník akát
vrba nachová
vrba obecná