Tábor Taury 2021

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE SRAZ NA TÁBOR

JE ZÍTRA 17.7. V 10:30 U KLUBOVNY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

a INFORMAČNÍ KANÁL Z TÁBORA NALEZNETE NA NAŠEM FACEBOOKU

fb.com/tauryneratovice

Pozor – nová informace! Před odjezdem na tábor budete muset zajistit u účastníka tábora PCR test.

Testování před táborem a na táboře

Každý účastník, od dovršených 6 let věku výše, se musí prokázat testem nebo alternativou. Je to výslovná povinnost pro každou akci s více než 10 účastníky, bez ohledu na to, jestli se jedná či nejedná o zotavovací akci. Bez prokázání nemůže vedení tábora nikomu umožnit účast na táboře.

Možnosti jsou:

  • PCR test (nejvýše 7 dnů předem),
  • antigenní test ve veřejném testovacím místě (nejvýše 72 hodin předem),
  • antigenní samotest při nástupu, před zraky vedení tábora/zdravotníka,
  • potvrzení nebo čestné prohlášení o antigenním testu ze školy nebo zaměstnání (nejvýše 72 hodin předem),
  • nejdříve 14. den od první dávky jednodávkového očkování,
  • nejvýše 180 dnů od laboratorně potvrzené prodělané nákazy.

V případě PCR testu je tento platný pro celý tábor. Totéž platí pro očkování a prodělanou nákazu.

V případě jakékoli verze antigenního testu je třeba test opakovat každých 7 dnů na táboře, nejspíše antigenními samotesty z lékárny.

Shrnutí:

Nejméně komplikovaná varianta pro nás vedoucí je, aby všichni účastníci měli PCR test a tedy nebudeme muset přetestovávat děti v průběhu tábora. Pokud z nějakého nepředvídatelného důvodu nebudete moci zajistit PCR test, musíte si zajistit test antigenní z veřejného místa, ale v tomto případě musíte účastníkovi přibal jeden test s sebou na přetestování na táboře (výtěr pak zajistí účastník v součinnosti se zdravotníkem).

Pokud se bude dítě účastnit vícero akcí v červenci, mějte na paměti, že pojišťovna hradí pouze 2 PCR testy na osobu měsíčně.

O Táboře

Termín tábora: 17.7.2021 – 31.7.2021
Tábořiště: Naše Louka – https://mapy.cz/s/curuzodato

Téma CTH: Mise Mars

Cena tábora: 3200 Kč

Otevření e-přihlášek: 11.5.2021
Uzávěrka přihlášek: 31.5.2021

Potvrzení přihlášek proběhne opět při odjezdu.

Odevzdání dokumentace k táboru:
a) Potvrzení o zdravotní způsobilosti dodejte do schránky na dopravním hřišti nebo na schůzce do 30.6.2021, dotazníky mají platnost 2 roky od vystavení posudku

Následuje tabulka s výčtem platností karet pojišťovny a zdravotního dotazníku, pokud jméno chybí, nebo chybí jeden z údajů o platnosti, pak budeme potřebovat tyto věci dodat.

jménopříjmeníplatnost karty poj.platnost zdr. Dot.
anežkabat31.12.202706.01.2022
eliškabat30.04.202706.01.2022
pavelbro31.08.202403.07.2022
jančih11.07.2026nemáme
anežkadud30.06.2030nemáme
dianaenč05.04.202822.06.2022
danielgro31.07.202526.05.2022
jonášher28.02.202531.07.2022
evahoš31.01.202605.09.2021
jiříjež14.08.202911.06.2022
magdalenakop27.02.202923.07.2022
radovankopnemáme27.07.2022
michaelamar31.03.202705.06.2022
jan jindřichmok30.06.202712.05.2022
ema helenanic10.12.202321.07.2022
emapet10.06.2024nemáme
klárapoš22.04.202923.06.2022
janpri30.09.202616.06.2022
vendularej31.03.2027nemáme
antonínšaf12.04.202721.05.2022
dominikším06.09.202522.06.2022
jasmínašim10.10.202830.07.2022
jakubško31.07.202625.06.2022
annaško31.07.202725.06.2022
anh tútru30.09.2024nemáme
jáchymvyšnemáme25.06.2022
platnost posudků a karet pojištěnce


b) Bezinfekčnost: odevzdání při odjezdu
c) Potvrzení o zdravotní zp. pro práci s dětmi – Všichni starší 15 let, kteří se podílejí na vedení tábora (distribuce formuláře probíhá interně).

Dále ke stažení:

Táborový almanach

Zdravotní dotazník
Nezapomeňte zkontrolovat ze kdy máte poslední platný posudek. Nesmí být starší jak 31.7.2019. – brzy přibude seznam dětí, kteří ho mají propadlý

Bezinfekčnost (nový formulář)
Můžete si vytisknout a odevzdat při odjezdu nebo vyplnit na místě (budeme mít prázdné formuláře)