Vlčci a Světýlka – žlutá skupina

Do žluté skupiny patří: zpravodaj(ka), táborník – tábornice, cestovatel(ka), stopař(ka), pozorovatel(ka), znalec – znalkyně indiánů

ZPRAVODAJ – ZPRAVODAJKA

 • Vyřídíš zprávu o 20 slovech po běhu 100 m v terénu s překážkami (příkop, plot, potok apod.). Od doby, kdy ti byla zpráva sdělena, do chvíle, kdy své poselství vyřizuješ, mohou uplynout nejdéle 3 minuty.
 • Vyšleš a přijmeš zprávu jedním z těchto způsobů: morseovou abecedou pomocí vlajky (vlajek), světla či zvukového signálu, semaforem.
 • Umíš používat nejméně 3 druhy šifer.
 • Znáš alespoň 2 druhy tajného neviditelného písma a napíšeš jimi zprávu o patnácti slovech. Znáš nejběžnější výrazy posunkové řeči (pojď sem, jdi pryč, hrozba, ticho, dej mi, žízeň, hlad, ano, ne apod.).
 • Ovládáš šestkové (rojové nebo smečkové) signály. Například nástup, ticho, jídlo, odchod apod. Umíš telefonovat z automatu nebo mobilního telefonu.
 • Po dobu 1 měsíce budeš informovat šestku (roj nebo smečku) o zajímavostech ze své oblasti (regionu).
 • Přispíváš do rojové, smečkové kroniky, časopisu nebo na nástěnku.

TÁBORNÍK – TÁBORNICE

 • Zúčastníš se nejméně 14 dní stálého tábora.
 • Zúčastníš se vícedenní výpravy, budeš se na ní chovat samostatně a pomáhat mladším.
 • Víš, jak se skládají věci do batohu a máš o věcech v něm uložených přehled.
 • Po dobu tábora udržuješ pořádek ve svém stanu i v jeho okolí.
 • Pomáháš na táboře mladším členům s udržováním pořádku.
 • Postavíš stan, ve kterém si připravíš lůžko.
 • Zhotovíš si v lese přístřešek z přírodnin.
 • V průběhu tábora či výpravy vyrobíš pro šestku něco užitečného (např. nástěnku, věšák apod.)
 • Připravíš a zahladíš polní ohniště. Znáš alespoň 3 druhy ohňů.
 • Umíš oklestit sekyrou malý stromek (soušku) a nařezat dřevo na vaření a topení.
 • Umíš vyrobit z větve kolík ke stanu.
 • Umíš obstarat vhodné dřevo pro topení na výpravě nebo táboře.
 • Umíš se obléci podle počasí.
 • Víš, jak předcházet nachlazení a co při něm podniknout.

CESTOVATEL – CESTOVATELKA

 • Určíš označená města, řeky a pohoří ve slepé mapě České republiky.
 • Odhadneš v přírodě přibližnou vzdálenost určených bodů.
 • Umíš určit pravý a levý břeh řeky.
 • Umíš určit světové strany podle buzoly či kompasu.
 • Umíš určit světové strany alespoň dvěma způsoby bez použití buzoly či kompasu.
 • Umíš orientovat mapu podle buzoly a podle význačných bodů v terénu.
 • Vypracuješ plánek cesty, kterou jsi prošel(a).
 • Vypracuješ jednoduchý náčrt krajiny s význačnými body.
 • Znáš významné značky na turistických mapách.
 • Znáš vybavení na jednodenní i vícedenní výpravu a na tábor.
 • Připravíš a s pomocí vůdce uskutečníš jednodenní výpravu.
 • Po dobu alespoň 4 měsíců si vedeš cestovatelský zápisník. Do něj zapisuj např. cíl výpravy, přibližnou trasu, počet kilometrů, počet osob, počasí, stručný program. Zápisy si také můžeš obohatit vlepenými vstupenkami či kresbami.

STOPAŘ – STOPAŘKA

 • Umíš rozeznat stopu jednoho člověka od druhého a poznat, zda šel klidným krokem nebo běžel.
 • Umíš podle stop sledovat člověka na trase 1 km.
 • Víš, jak se krýt, maskovat a pohybovat v terénu tak, aby tě nikdo neviděl a neslyšel.
 • Znáš junácké pochodové značky. Pomocí těchto značek připravíš pro ostatní stopovačku (nejméně 2 km dlouhou).
 • Ve vhodném terénu se nepozorovaně připlížíš co nejblíže k vůdci.
 • V prachu, ve sněhu nebo na měkké cestě určíš podle otisků jednostopé vozidlo, auto, traktor.
 • Víš, jaké pobytové stopy zanechává zvěř (peří, trus, slupky semen apod.).
 • Zakreslíš si a poznáš stopy: psa, kočky, koně, krávy, vepře, husy, srnce, zajíce, bažanta, vrabce.
 • Umíš zhotovit odlitek stopy ze sádry.
 • V zimě určíš ze stop u krmelce, která zvěř tam byla.

POZOROVATEL – POZOROVATELKA

 • Po krátkou dobu budeš pozorovat přírodní zajímavost a s výsledkem pozorování seznámíš šestku. Po dohodě s vůdcem budeš pozorovat dlouhodobě určité území či přírodní objekt. Se svým pozorováním pak seznámíš svoji šestku, roj nebo smečku.
 • Zjistíš, jaká zvířata a rostliny se nacházejí v okolí tvého bydliště.
 • Při Kimově hře si zapamatuješ alespoň 16 z 20 předložených předmětů.
 • Při Setonově hře zakreslíš správně alespoň 8 bodů z 10.
 • Zapamatuješ si, jaké bylo počasí v posledních 3 dnech.
 • Odhadneš, kdy lze očekávat déšť, bouřku a kdy pěkné počasí.
 • Umíš odhadnout počet lidí nebo zvířat ve skupině.
 • Zakresluješ si či zapisuješ zajímavosti, se kterými se setkáš na schůzce, výpravě či táboře.

ZNALEC INDIÁNŮ – ZNALKYNĚ INDIÁNŮ

 • Přečteš alespoň jednu knihu o indiánech a budeš o ní vyprávět šestce.
 • Zhlédneš alespoň jeden film o indiánech a budeš o něm vyprávět šestce.
 • Nakreslíš obrázek indiána.
 • Znáš základní indiánské symboly a umíš je nakreslit.
 • Znáš indiánské měsíce a umíš je nakreslit.
 • Prožiješ alespoň jeden tábor v teepee.
 • Víš, jak vypadá a k čemu se používá lining, chlopně, chlopňová tyč, holenice, legíny, mokasíny, bederní rouška, jelenice, rozeta, dýmka, potní chýše a kouřový otvor.
 • Znáš jména 5 indiánských kmenů. Víš, v jakém obydlí a v jaké části Severní Ameriky žijí.
 • Budeš vyprávět u ohně nebo večer v teepee indiánskou legendu a zazpíváš alespoň 2 indiánské písně.
 • Vyrobíš si malou kopii teepee a postavíš ji jako velké teepee.
 • S menší pomocí zhotovíš nějaký indiánský předmět (váček, bederní roušku, lakrosku, čelenku apod.).
 • Umíš indiánskou posunkovou mluvou 10 znaků (např. tábor, přítel, východ apod.).
 • Víš, jak se rozdělává oheň třením dřev. Zkoušej křesat.
 • Umíš vyhloubit v teepee ohniště a rozdělat oheň bez papírů.