Tři bílé tesáky

Tato speciální odborka není pro každé vlče a ne každé ji získá. Důkaz o jejím splnění se nosí připevněný na turbánku a může se (narozdíl od světýlek a vlčků) nosit navždy.

1.TESÁK

Setrváš 6 hodin sám v lese nebo na jiném opuštěném místě, kam nikdo nepřichází.

2.TESÁK

Vydáš se ještě s dalším vlčetem (může vás být i více) na určenou cestu, dlouhou 5 km. Cesta povede lesem podél řeky nebo potoka. Na této cestě:

  • zakreslíš plánek cesty, kterou jste prošli
  • zaznamenáš si zvířata, ptáky, případně ryby, které jsi pozoroval
  • zakreslíš obrysy pěti stromů a nakreslíš pět rostlin, které jsi cestou viděl
  • v poledne si připravíš oběd
  • strávíš na cestě 8 hodin a hned po návratu předáš svá pozorování a kresby vedoucímu

3.TESÁK

Večer navštívíš některé opuštěné místo (paseka v lese, hřbitov apod.).