Pozdrav a podání ruky

Skautské podání ruky je specifické a to ne jen v jednom ohledu. Lidé si většinou podávají pravou ruku, což je starobilý zvyk a znamená, že toho, s kým si podávám ruku, mám rád, že si ho vážím, že je to můj přítel a kamarád. Vlčata, Světlušky, Skauti, Skautky…. si podávají levou ruku. Proč levou? Levá ruka je blíže k srdci, je to ruka přátelství. Znamená, že každé vlče, světluška, skautka a skaut jsou tvými bratry a sestrami.

Někteří říkají, že levá ruka je blíže k srdci.

Jiní to zdůvodňují jako zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce a levou rukou se pozdravili.

Další pak jako zvyk rytířů, kteří při běžném podání odkládali z pravé ruky zbraň, ale pro jistotu vždy drželi štít pro svojí obranu. Avšak při podání levé ruky odkládali i ten štít.

Podání levé ruky má i svá pravidla. Napřáhneš levou ruku s napřímenými třemi prostředními prsty a odtaženým malíčkem a palcem. Stiskneš ruku tak, že prsty všich rukou svírají malíčky. To sevření znamená, že silněkší (tři prostřední prsty) chrání slabšího (malíček).

Při pozdravu i při podávání ruky se díváme do očí toho, komu ruku podáváme. Rukama nepotřásáme a necloumáme sebou navzájem. Jenom si ruce stiskneme.

pozdrav Světlušek

Vztyčený prostředníček a ukazováček znamenají slib a zákon, které mají světlušky zachovávat. Palec překrývá dva nejslabší prsty, prsteníček a malíček, protože silnější musí chránit slabšího.

pozdrav Vlčat

Palec překrývá malíček a prsteníček. To znamená, že silnější chrání slabšího. Dva prsty vztyčené ve tvaru písmene „V“ představují dva bodyzákona vlčat a dva body slibu vlčat. Vztyčené prsty také značí nastražené uši vlčete, které je ve střehu a poslouchá svého vůdce smečky.

pozdrav Skautů, Skautek, Roverů, Rangers, činovníků……

Palec překrývá malíček a symbolizuje zásadu, že silnější chrání slabšího. Vztyčený ukazovák, prostředníček a prsteníček vyjadřují tři body skautského slibu. Kruh který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů a skautek kolem celého světa.

Příspěvek byl publikován v rubrice skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.