Šifry I.

Šifrování je jednou ze základnách skautských dovedností. V tomto článku se budeme věnovat zatím jen těm nejzákladnějším a možná i nejjednodušším šifrám.

Šifry bez klíčů

Každé X-té písmeno textu

Tak toto je asi opravdu ta nejzákladnější (a možná zároveň nejzáludnější) šifra. Napíše se nějaký text, z něhož je každé X-té písmeno součástí šifry. Většinou se třeba někde na kraji listu s textem napíše malá číslice, která určuje kolikáte písmeno je šifrou. Tato šifra je moměrně složitá pro tvůrce šifry a dalo by se říci, že už ne tak složitá pro luštitele.

Každé zvýrazněné písmeno

Opět se vezme třeba text z nějaké knížky a nějakým způsobem se zvýrazní písmena šifry. Může se na ta písmena použít jiná barva, nebo jiný font, či je podtrhávat, to už je na kreativitě toho kdo šifru tvoří. Většinou se v takovéto šifře neberou v potaz ˇ a ´.

Příklad: Den Zamyšlení je jedinečným dnem, kdy se můžeme na chvíli zastavit uprostřed rušné doby a vzpomenout si na všechny živé i zesnulé sestry a bratry na celém světě. V myšlenkách se můžeme spojit s každým, komu v těle koluje skautská krev a kdo se stejně jako my snaží ze Země udělat lepší místo k životu. Den Zamyšlení je oslavou celosvětového přátelství, lidí, kteří se rozhodli zasvětit svůj život krásnýmmyšlenkám a skautským ideálům. Lidí, kteří povýšili morální hodnoty nad osobní prospěch a svůj volný čas věnují podpoře dívek a chlapců na jejich cestě životem.

Hadovka

Text hadovky se píše ve směru hada.

Sloupce či Řádky

Text se píše vedle sebe do sloupců nebo pod sebou do řádků.

 

Šikmé sloupce

Tak toto je záludnější varianta Sloupců a může dosti luštitelům zamotat hlavu.

Šnek

Text se píše zamotaně jako šnečí ulita. Někdy se třeba první písmeno textu nějak zvýrazní, ale tu už je jen takové ulehčení pro vlčata a světlušky.

Tak to by byly asi ty nejzákladnější šifry, ke kterým není potřeba klíč a které luštitelům jen trochu zamotají makovičky.