Oheň, slavnostní zapálení

Je mnoho způsobů slavnostního zapalování ohně. Většina z nich však vychází z woodcrafterských zákonů.

Nejkratší znění:

  • Zapaluji oheň lásky.
  • Zapaluji oheň pravdy.
  • Zapaluji oheň krásy.
  • Zapaluji oheň síly.

Krátké znění:

  • Zapaluji oheň lásky jehož zákony zní: Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.
  • Zapaluji oheň pravdy jehož zákony zní: Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
  • Zapaluji oheň krásy jehož zákony zní: Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
  • Zapaluji oheň síly jehož zákony zní: Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

Rozšířené znění:

Toto je světlo krásy!
Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ.
Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha.
Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

Toto je světlo pravdy!
Čestné slovo je svaté.
Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada.
Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných.

Toto je světlo síly!
Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.
Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak.
Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti.

Toto je světlo lásky!
Buď laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý skutek denně.
Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti.
Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.

Plné znění:

Toto je světlo krásy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ. Není dokonalé krásy bez čistoty těla, duše a jednání. Tělo je posvátným chrámem ducha, uctívej proto své tělo. Čistota prospívá především tobě, pak lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají tento zákon, skutečně slouží své zemi.
Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám ducha, a není-li zdravé, nemůže být silné ani krásné.
Ochraňuj všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich krása. Chraň stromy, květiny a obzvlášť dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

Toto je světlo pravdy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
Považuj své čestné slovo za svaté. To je zákon pravdy a pravda je moudrost.
Hraj poctivě, neboť poctivá hra je pravda a falešná hra znamená zradu.
Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných, neboť nikdo nezná celou pravdu a každý, kdo pokorně věří, má právo na naši úctu.

Toto je světlo síly. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
Buď statečný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. Strach je u kořene každého zla. Neohroženost znamená sílu.
Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je mlčení těžší než mluvení, ale nakonec bývá silnější.
Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti. Poslušnost znamená sebeovládání a to je jádrem zákona.

Toto je světlo lásky. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:
Buď laskavý. Vykonej aspoň jednu nezištnou službu denně – i kdybys měl třeba jen rozšířit štěrbinu v místech, kde vyráží na povrch pramínek.
Ochotně pomáhej. Konej své povinnosti pro povznášející pocit, který dává služba, neboť člověk čerpá ze služby sílu.
Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ – neboť každá rozumná radost, kterou můžeš získat nebo dát, je nezničitelný poklad, který se dvojnásobí pokaždé, když se o něj rozdělíš s jiným člověkem.

Příspěvek byl publikován v rubrice skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.