Černý vlk

Rozsáhlými prériemi, hlubokými lesy a divokými horami severní Ameriky se toulal muž, jehož český skauting pokládá za jednoho ze dvou zakladatelů skautingu. Byl jím:

ERNEST EVAN THOMPSON SETON – ČERNY VLK

Ernest se narodil 14. srpna 1860 v South Shieldsu na severu Anglie. Po šesti letech se zchudlá početná rodina odstěhovala do kanadského městečka Lindsay v Ontariu. Později odešli do Toronta, kde mladý Seton navštěvoval střední školu. Ve čtrnácti letech si v lesích poblíž Toronta postavil primitivní chatu.
Učil se dobře, a tak se mu v devatenácti letech otevřela možnost studovat na Královské akademii v Londýně. Nejvíc ho však zaujaly přírodovědné spisy knihovny Britského muzea. Proseděl nad nimi mnoho hodina doplňoval si vědomosti o přírodě. Nazval tuto dobu „hladovými, ale šťastnými dny“.
Po dvou letech se vrátil do Ameriky, aby si v prériích Manitoby upevnil zdraví a ověřil si to, co vyčetl v knihách. V roce 1885 se vydal do New Yorku za prací. Jako dobrý kreslíř dostal zakázku na 1000 kreseb savců a ptáků pro velký naučný slovník. Začal o zvířatech psát i povídky.
Ve třiceti se rozjel do centra umění, do Paříže, aby se zdokonalil v malířství. Své obrazy zvířat vystavoval i v Salonu. Měl hluboký zájem právě o vlky, a tak není divu, že jeho nejlepší obrazy nesou názvy: „Spící vlk“, „Marné čekání“ a „Štvanice“. Po návratu začal psát příběhy o zvířatech. První povídková kniha „Divoká zvířata, která jsem poznal“ vyšla roku 1898, po ní následovaly další. Všechny je sám ilustroval.
Roku 1902 v městečku Cos Cob, ve státě Connecticut, na místě zvaném Wyndygoul založil Woodcraft Indians. Místo strohých pokynů pro své „indiány“ napsal romány „Dva divoši“ a „Svitek březové kůry“. První zálesáčtí indiáni běhali na čerstvém vzduchu, plavali, stříleli, hráli spoustu her. Spali venku, nemluvili hrubě, nenadávali a byli vychováváni k pravdě, čestnosti, zdatnosti, pořádku a čistotě. Za vynikající činy získávali orlí pera.

Nedůležitějšími symboly woodcraftu jsou: písková kresba čtyřnásobného ohně, znázorňující dvanáct zákonů lesní moudrosti, a bílý štít s modrými rohy vyjadřující myšlenku zdatnosti a připravenosti.
Roku 1910, když se v USA objevil skauting, spojil Seton své indiány se skauty a stal se prvním náčelníkem skautů v USA. Po vstupu Spojených států do světové války od nich odešel a založil „Woodcraft League of America“. Pro své zásluhy při organizování amerického skautingu byl roku 1926 vyznamenán nejvyšším vyznamenáním amerických skautů Stříbrným bizonem.
Koncem roku 1936 navštívil Seton Československo, zemi, kde se woodcraft značně rozšířil. Známá je jeho návštěva na lodi Skaut, kde bylo deset skautských kluboven, mimo jiné i klubovna Foglarovy Dvojky. E. T. Seton přednášel i v Městské knihovně, jeho žena předváděla indiánské tance.
K věčnému ohni odešel Černý vlk 23. října 1946. V den jeho stých narozenin vzlétlo malé letadlo nad okraj Skalistých hor poblíž Santa Fe v Novém Mexiku, kde leží Seton Village. Na zemi indiánů, kde vane „bizoní vítr“, se snášel jeho popel. E. T. Seton splynul s přírodou…
Přestože byl E. T. Seton prvním náčelníkem amerických skautů, příliš mnoho pozornosti mu v USA nevěnují. Většina skautských organizací světa staví jen na základech Baden-Powellových a Setona příliš nezná. Je proto zajímavé, že u nás je všeobecně známý a uznávaný. Od prvopočátku čerpal z jeho zkušenosti A. B. Svojsík, který tak vytvořil ve světě ojedinělou syntézu Setonova woodcraftu a Baden-Powellova skautingu. U nás vznikla celá řada woodcrafterských organizací, které vycházely jen ze Setona a Baden-Powella odmítaly. Nejznámější z nich je Liga lesní moudrosti, která po listopadu 1989 znovu začala pracovat.

Převzato z publikace Cestou k pramenů, 100let skautingu v obrazech