Tábor a září ’21 u Oregonu

Tábor 2021

Stejně jako minulý rok jsme i tento tábořili v Severomoravském kraji nedaleko města Zábřeh u spřáteleného skautského střediska Bílá liška, které nám pronajmulo louku u říčky Březná. Na tábor nás jelo dohromady přes 50 členů našeho oddílu a s místy v autobuse jsme si vystačili jen tak tak.

Hned po příjezdu jsme se pustili do zabydlování tábořiště, jeho seznámení a již menší přípravou zahajovacího ohně, který letos v rámci plnění skautské odborky měl na starost člen družiny medvědů a její nynější rádce od sbírání chrundí, stavbou slavnostní hranice až po výrobu zapalovací louče pouze s pomocí jednoho dalšího člověka. První den jsme rovněž zahájili celotáborovou hru na motivy severské mytologie.

Následující den se nesl v duchu poznávání oddílových tradic, který byl zakončen slavnostním zahajovacím ohněm. 

Další dny byl program velice různorodý.  Děti během již tradičního programu ,,Do přírody“ poznali co roste a žije v okolí našeho tábořiště, stopovali zvířata a nebo si vařili bylinkový čaj z místních léčivých rostlin. Starší skauti a skautky pomáhali místní chatkařské komunitě a natírali most přes říčku Březná, který tvoří přístupovou cestu na tábor tak k chatkám.

Dále se děti podílely na běžném chodu tábora ať už štípáním dřeva k zatopení do kuchyně, nočními hlídkami či výrobou a vylepšení některých táborových staveb až po dovážením pitné vody z nedalekého zdroje.

Sedmí den se již každoročně soutěží o titul sira a lady Sedmého dne v sedmi disciplínách. Večer tohoto dne se oddíl převlékne do hábitů a při rituálu jsou jmenování sir a lady. 

Další z oddílových tradic je Olympiáda, ve které se letos nezávodilo pouze za sebe ale i za vybrané země a tak na letošní olympiádu ,,dozazili“ sportovci z Kanady, JARu, Japonska či Nového Zélandu.

Druhou část tábora se každá družina vydala na svůj puťák. Družině Jezevců a Medvědů, kteří putovali společně se podařilo v poledne narazit na další skautský tábor, který je ihned pohostil navařeným obědem a dopřál jim i odpočinku v jejich síti.

Po návratu družin z putování jsme poslední dny strávili přípravou závěrečného ohně, zakončení celotáborové hry.

Září

Od nového školního roku se začali scházet všechny naše družiny v nové rekonstruované klubovně a v průběhu měsíce vyrážely na výpravy. U družiny Šedé smečky a Medvědů se od září změnilo vedení. Rovněž stále probíhá nábor nových členů do našeho oddílu. Koncem měsíce se sešel náš roverský kmen TRN a naplánoval si své nadcházející akce a taktéž měla výpravu naše oldskautská družina Moudří modří.