Léto a září RS kmene Lotos

Lotos o prázdninách pomáhal oddílu Orbis s prvním táborem na Kačerovně, který se velmi vydařil.  Zároveň jsme se zúčastnili potáborové schůzky, kde jsme se s Maminou domluvili, že budeme její pomocná ruka na schůzkách a oddílových akcích a rovnou jsme i nahlásili svou účast na táboře 2022.

V září jsme se sešli na oddílové schůzce, kde jsme oslavili narozeniny několika členů, probrali témata ze střediskové rady a diskutovali o našem působení v budoucnosti, hlavně záměru být více prospěšní a aktivní. Schůzku jsme zakončili výletem na Říp. Také jsme se zúčastnili schůzek Orbisu a pomohli s programem a momentálně nás s nimi čeká výprava do Kralup. 

Se stiskem levice

Lotos