Duben a květen oddílu Taury

Závody vlčat a světlušek

Po delší době se opět uskutečnily závody vlčat a světlušek, jejichž tématem bylo Ferda cvičí mraveniště. Přestože jsme měli poměrně malou účast, nakonec se nám podařilo poskládat jednu smíšenou družinku nazvanou Mixle pixle. V samotném závodě na nás čekala spousta stanovišť, například šifry, zatloukání hřebíků, rozdělávání ohně, zdravověda, dopravní situace či velká houpačka. Naše družinka se úkolů zhostila velmi dobře a obsadila krásné druhé místo 🙂

Schůzky skautů

Skauti se pustili do tvoření a společně si vyrobili vlastní hru Twister. Samozřejmě nechyběly ani pohybové aktivity v podobě frisbee a lakrosu. A v neposlední řadě se vydali do lesa, kde si ukázali, jak se dají postavit přístřešky.

Schůzky světlušek

Se světluškami jsme si uspořádaly závody dvojic, kdy bylo třeba překonat danou trasu co nejrychleji pokaždé jiným způsobem. Například trakařem, jedna byla slepá a druhá ji navigovala, se svázanýma nohama nebo štafetový slalom.

Na další schůzce jsme se rozdělily na dvě družstva, kdy jedno hrálo petanque a druhé střílelo z luku. Poté jsme se chtěly prohodit, jenže přišla bouřka. Tak jsme se schovaly do klubovny, kde jsem se naučily pár uzlů. Mezitím přestalo pršet a my jsme se mohly vrátit ven 🙂

Také jsme si procvičily rovnováhu na slacklině