Září a říjen 2022 oddílu Orbis

Schůzka 8. 9. 2022:

První schůzka v září byla společná u klubovny, hráli jsme hry, povídali o táboře a přivítali nové členy.

Schůzka 15. 9. 2022:

Další schůzka byla společná se skauty – sbírali jsme přírodniny a získávali body za správně určené. Hráli jsme také hru Dinoši – taková kombinace schovky a honičky – nakonec byli Dinoši všichni. 

Schůzka 22. 9. 2022:

Mrkvičky (vlčušky): Schůzka byla zase na Skalkách, sbírali jsme rostliny a po určení si z nich dělali herbář a hráli hru věže, kde jsme se strefovali postupně do terčů.

Bludišťáci (skauty): Vypravili jsme se na Skalky s cílem nasbírat deset až patnáct různých rostlin, abychom si je mohli určit pomocí internetu a s popisky si je nalepit na papíry ve stylu herbáře. Výtvory se velice povedly.

Schůzka 29. 9. 2022:

Mrkvičky: Schůzka se nekonala, protože většina dětí měla prázdniny.

Bludišťáci: Schůzka měla být organizačně družinová, což nějakým způsobem byla. Ze začátku to vypadalo na jiný program pro malou účast, ale nakonec jsme se dohodli na některých družinových rolích a zopakovali jsme několik základních uzlů. Pobavili jsme se o náboženstvích a rozebrali jejich výhody a nevýhody, a nakonec si našli jedno, které uctívá velkou tučňáčici.

Schůzka 6. 10. 2022:

Tuto schůzku jsme společně se skauty sbírali odpadky pod Dubínkem a hráli hru Prezident – nakonec jsme atentát na Vojtu spáchali.

Výprava 7. – 9. 2022 – Harasov:

V pátek jsme vyjeli na střediskovou chatu v Harasově, kde ale většina dětí ještě nikdy nebyla. Dojeli jsme náhradním autobusem na Mělník, kde na nás počkal vlak do Nebužel a pak už nás čekala cesta 5 km do Harasova. Přes velké bláto a počátek stmívání ji děti zvládly velmi dobře a mohly se ubytovat v chatě. Vlčušky šli celkem brzy spát a roveři byli taky celkem unaveni, takže jsme je hned po ulehnutí kolem desáté zase vytáhli z postelí a odvezli každého někam jinam na noční výsadek. Mohli mít čelovky, mapy ale neměli, protože to na Kokořínsku dobře znají. Linda to měla nejlehčí, šla asi jen 3 km. Erik byl odvezen za Pokličky a vypuštěn a Adam jel zase na druhou stranu za Lhotku. Oba asi 7 km od chaty. Všichni se v pořádku vrátili. Dopoledne si vlčušky udělali velkou hromadu z listí a s rozběhem do ní skákali. Pak jsme uvařili polévku a vyrazili na akci. U rybníka byl rovery a Vráťou sehrán příběh nešťastné lásky Ladky a Břetislava a Krvomlýna, a pak už byl čas pronásledovat Slavibora a osvobodit všechny nešťastné duše. To se nám nakonec podařilo a mohli jsme se vrátit do chaty. Zde jsme uvařili k večeři tortilly. Vlčušky šli celkem brzy spát a ostatní si pěkně zazpívali u kytary u ohně. Druhý den šli skauti hledat významné body kolem Harasova a vlčušky šli po skupinách na starý židovský hřbitov. Po návratu byl čas jen uvařit rychle k obědu rizoto a uklidit chatu. Pak už jsme odjeli do Neratovic, kde už čekali rodiče.

Schůzka 13. 10. 2022:

Mrkvičky: Na schůzce jsme po klubovně hledali věci na schůzku, děti dostaly nové stezky, hráli jsme hry a vyráběli mozaiky z listů.

Bludišťáci: Začali jsme debatním kroužkem a probrali jsme deníky a plnění stezek. Plynule jsme přešli k morseovce a ke tvoření s mladšími.

Schůzka 20. 10. 2022:

Mrkvičky: Děti nejdřív našly vzkazy v morzeovce, ty rozluštily a dozvěděly se, že budou po městě měnit knoflíky za cokoliv. Nejdříve to vypadalo, že výměna nebude moc úspěšná, ale nakonec se sešlo celkem velké množství sladkostí i peněz od nebohých kolemjdoucích.

Bludišťáci: Vymysleli jsme úkoly do velké úkolovky, přenesli je na papír a rozdělili jsme se na náhodné dvojice. Úkol byl jasný, získat co nejvíce bodů za plnění vtipných a náročných úkolů za jednu hodinu. Po plnění jsme se všichni sešli v klubovně a podělili jsme se o naše pocity, nakonec jsme se vrhli na úklid klubovny.