Členské příspěvky na rok 2023

pro rok 2023 byly členské příspěvky stanoveny v následující výši:

Děti do 15 let

  • 900 Kč – jednotlivci (vč. časopisu)
  • 850 Kč – sourozenci a rodinní příslušníci (vč. časopisu)

Mládež starší 15 let

  • 900/860 Kč – jednotlivci starší 15ti let (s časopisem/bez časopisu)
  • 850/810 Kč – sourozenci a rodinní příslušníci starší 15ti let (s časopisem/bez časopisu)

Činovníci

Činovníci a aktivní rangers a roveři, tedy členové střediska starší 18 let, kteří zpravidla působí jako vedoucí či technická pomoc (aktivní středisková funkce), mají registrační poplatek snížen na 500 Kč (s časopisem) nebo 480 Kč (bez časopisu).

Jakým způsobem lze poplatek uhradit

Vyčkejte prosím na e-mail s platebními instrukcemi, který vám v nejbližší době dorazí do e-mailové schránky. Maily budou odesílány nejspíše v průběhu týdne od 12.12.2022.

Prosíme, registraci uhraďte tak, aby byla na náš účet připsána nejpozději do pátku 20.1.2023.

Platit lze pouze na účet střediska číslo 216040001/2010 (nový účet od 1.7.2021), přičemž je vždy třeba dodržet pravidlo: jedna osoba = jedna platba. V případě, že není možné zaslat poplatek z účtu, tak je možno vložit (bezplatně) hotovost přímo na náš účet na jakékoliv pobočce Fio Banka (všechny námi požadované údaje je třeba nahlásit na přepážce).

Platební údaje vám přijdou tento rok do e-mailu. Tyto platební údaje jsou unikátní pro každého člena. V případě, že vám e-mail nedorazil, dejte o tom prosím vědět svému vedoucímu, který aktualizuje kontaktní údaje, hospodář střediska vám poté e-mail pošle znovu.

V případě, že všechno selže můžete provést úhradu na výše uvedený bankovní účet, s následujícími údaji:
VS: RRRRMMDD (rok, měsíc,den narození)
SS: číslo oddílu (2=taury, 4=Fénix, 6=Oregon, 7=Dubová Liščata, 8=RS kmen Lotos, 9=Orbis)

V tomto případě však musíme párovat úhradu ručně a zbytečně nás to zatěžuje. Všechny tři informace jsou pro nás důležité pro identifikaci platby. Vzhledem k tomu, že členů je okolo 180, je pro nás obtížné dohledávat platby, kterým některá z náležitostí chybí. Proto upozorňujeme, že neidentifikovatelné platby budeme vracet zpět na účet odesílatele. Je odpovědností každého člena, resp. jeho zákonného zástupce, aby byl poplatek řádně a včas uhrazen.

Proč je registrace v takové výši

Dlouhodobě se snažíme držet registrační poplatek na co nejnižší úrovni, aby peníze nebyly překážkou pro účast dětí na činnosti.

Co vše vlastně jednorázová roční registrace přináší?

Z částky je hrazeno úrazové pojištění členů na akcích, pojištění odpovědnosti vedoucích, organizační, výchovný a právní servis pro střediska či členské příspěvky do mezinárodních skautských organizací, kterých jsme součástí.

Co se v rámci členských příspěvků neplatí a nikdy nebude (ač si to bohužel někteří myslí) je samotný čas vedoucích, děláme to všichni dobrovolně a v dobré víře, že můžeme pozitivně zapůsobit na děti a dorost a měnit tak svět k lepšímu.

V příspěvku je zahrnut tištěný časopis, který členové dostávají každé dva měsíce přímo do své schránky. Časopisy jsou odstupňovány dle věkových kategorií, takže každý obdrží ten odpovídající (BenJáMína a Světýlko pro nejmladší, Skaut či Kmen pro ty starší a Skautský svět pro nejstarší).

Registrovaní členové mají možnost zřídit si osobní e-mailovou schránku (@skaut.cz/@skautka.cz) a využívat zároveň kompletní balík G Suite včetně kapacitního cloudového úložiště (40GB).

Členové mají možnost bezplatného zapůjčení některého střediskového vybavení (vzduchovky, luky atd.).

Část poplatku zůstává přímo na našem středisku, kde ji využíváme pro zkvalitnění a podporu činnosti (např. nákup cen pro děti; nutná spoluúčast v rámci získání dotací z různých grantů; příspěvky na jednotlivé akce, pořízení materiálu a vybavení pro akce oddílů a družin – sportovní vybavení, tábornické vybavení apod.).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedoucí jednotlivých oddílů nebo přímo na vedení střediska lisak(a)skaut.cz.

Dotazy vám rádi zodpovíme.

Chtěli byste nám přispět i nad rámec členských příspěvků?