Listopad oddílu Lotos

V listopadu jsme opožděně slavili Halloween ve střediskové klubovně. Slavili jsme tradičně v maskách a na večeři jsme si uvařili dýňovou polévku a plánovali jsme další akce. Zúčastnili jsme se také Halloweenu s Orbisem, kde jsme pomáhali s přípravou a s průběhem vydařené akce.

Sešli jsme se také na slíbené pečení vánočního cukroví pro DKE. Upekli jsme tři druhy – perníčky, linecké a včelí úly a půjdeme je i s dopisem pro klientku DKE, na kterém jsme se dohodli, předat.