Listopad oddílu Taury

Listopad byl lehce poznamenán karanténami dětí a vedoucích, což mělo za následek nižší účast na schůzkách. Přesto se nám podařilo zrealizovat dvě výpravy.

Výprava do Brandýsa nad Labem

První výprava byla s vlčaty a světluškami do Brandýsa nad Labem, kde jsme se seznámili s litoměřickými skauty. V sobotu jsme poznávali Brandýs během městské hry a večer se konala záchrana svatého Václava, kterého se společnými silami podařilo ochránit před bandity.

Výprava do Kutné Hory

Druhá výprava byla pro skauty a skautky, kteří se vydali do Kutné Hory. Celý víkend se nesl v duchu druhé světové války a skauti se dostali do role židů prchajících do Velké Británie. Průběžně dostávali dopisy s instrukcemi a po městě hledali různé indicie. V sobotu odpoledne měli přednášku o tehdejších uniformách a vybavení vojáků včetně pravých ukázek. Nakonec vše dobře dopadlo a skauti si víkend užili.

Schůzky světlušek

Na některé schůzky nám dorazily jen čtyři světlušky, a tak jsme měly čas, aby si každá vyzkoušela udělat své vlastní palačinky a uvařit čaj. Poté jsme plnily body do nováčkovské zkoušky.

Na další schůzku pro změnu dorazily skoro všechny, tak jsme se zaměřily na spolupráci, kdy bylo cílem otočit celtu, aniž by se někdo dotkl země. Asi na pátý pokus se to podařilo :). Poté jsme se bavily o zraněních a ta nejběžnější jsme si namaskovaly a zkusily ošetřit.