Listopad u Dubových Liščat

Začátek listopadu byl u Liščat ještě poznamenán Covidem a tak se první listopadová schůzka konala až 9. 11. hned jsme vyrazili na výpravu do lesa na Skala. Cestou jsme se trošku vydováděli s frisbee, vyzkoušeli nějaké prvky tělocvičny v přírodě a užili si podzimního putování v listí.

Druhou listopadovou schůzku nám počasí nepřálo a tak jsme zůstali v klubovně. Na podlaze jsme si vyrobili naší speciální dráhu. Povídali jsme si o proměnách přírody při ročních obdobích, dokreslovali listy a plody stromů.
Pak Světluška zakouzlila a Liščata se proměnila v různá zvířata, která musela obejít celou klubovnu, to bylo zvuků a pazvuků. 🙂 Na závěr jsme si zahráli halloweenské bingo.

Třetí schůzku jsme se nejprve trošku rozhýbali venku a hledali ke stínům obrázky. Pak jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme si povídali o zvířátkách z louky. Následovala nová hra na mrkve, zakoncertovali jsme si a schůzku zakončili hrou na mlsné myšky.

Adventní přespávačka

Konečně se nám nad Covidem podařilo malé vítezství a uspořádali jsme akci, sešli jsme se v pátek večer a rozloučili se v sobotu odpoledne.
Zahráli jsme si ve tmě hru na majáky, upekli si perník na snídani, připravili krmítko a dobroty pro zvířátka na další den, hráli obíhanou s koledami, zvládli jsme i kino s popcornem, po něm všichni bez odmlouvání vyčistili zoubky a hupky dupky do spacáku.
Po vydatné snídani jsme vyrazili do lesní tělocvičny, umístit krmítko a nazdobit stromeček zvířátkům. Když jsme se vrátili, čekalo nás plnění adventních úkolů, oběd a zdobení perníčků. Ani jsme se nedáli a bylo potřeba balit a uklízet. Akce se nám nááááramně vydařila.

Poslední listopadová schůzka nám utekla strašně rychle, ani jsme to nepostřehli a byl konec. Na schůzce jsme si povídali o kapříkách. Hráli jsme na výlov rybníka, kdy každé Lišče-rybář chytalo pouze jeden druh ryb. Zazpívali jsme si písničku „Kapr“ a také si zahráli „Rybičky, rybičky rybáři jedou“.