STARÉ – odborka Technik

ODBORKA TECHNIK, odbornost Počítače, odbornost Rádiové spojení, odbornost Elektronika


ODBORKA TECHNIK

I.stupeň

 • prokáže znalosti o pěti slavných českých vynálezcích
 • 2 podmínky z odbornosti Počítače
 • 2 podmínky z odbornosti Rádiové spojení
 • 2 podmínky z odbornosti Elektronika
 • 3 podmínky z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • prokáže znalosti o dalších nejméně pěti slavných českých vynálezcích
 • 10 podmínek z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost POČÍTAČE

I.stupeň

 • 8 podmínek z odbornosti Počítače
 • 3 podmínky z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Počítače
 • 3 podmínky z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Počítače

Podmínky

 1. Umí spustit, počítač, spustit program, restartovat počítač, ukončit práci. Umí pracovat s myší a klávesnicí.
 2. Zná princip funkce počítače. Ví, co jsou vstupní a výstupní zařízení, a umí je stručně popsat (HW).
 3. Vysvětlí způsob zálohování dat, umí použít kompresní program, formátování media a zajištění media proti zápisu či přepsání.
 4. Ví, co je operační systém, umí se orientovat v některém operačním systému. Umí usnadnit spouštění souboru (zástupce, ikona, položka menu, dávkový soubor).
 5. Zná nebezpečí počítačových virů, jejich druhy, jak se šíří a jak se proti nim chránit.
 6. Umí pracovat se soubory a adresáři (vytvořit, kopírovat, odstranit, přejmenovat, prohlížet, obnovit ……).
 7. Umí pracovat s některým textovým a tabulkovým editorem.
 8. Zná základy práce s databázemi a jejich programy.
 9. Umí pracovat s některým kreslícím programem.
 10. Vytvoří krátký program v některém z programovacích jazyků.
 11. Orientuje se v některé další aplikaci na počítači.
 12. Umí ovládat tiskárnu, tisknout z jednotlivých programů.
 13. Tvoří pro oddíl na počítači (diplomy, tabulky, texty…..).
 14. Orientuje se v oblasti komunikace počítačů, zejména pro potřebu skautské činnost (internet, pošta, sítě……).
 15. Zúčastní se s instruktorem diskuze o nebezpečí nadměrného hraní her, gamblerismu, nelegálního kopírování programů.
 16. Základní SW údržba počítače (odvirování, zavedení systému, údržba disku…..).
 17. Základní HW údržba počítače (doplnění a instalace karty, jednotky…..).
 18. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.

Odbornost RADIOVÉ SPOJENÍ

I.stupeň

 • 1. až 6. podmínka z odbornosti Radiové spojení
 • 3 podmínky z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 7. až 11. podmínka z odbornosti Radiové spojení

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Radiové spojení

Podmínky

 1. Provádí spojení pomocí občanské radiostanice ve prospěch místní činnosti skautské jednotky (družina, oddíl, středisko, tábor……).
 2. Zná v současné době platná pravidla pro používání občanské radiostanice vydané Českým telekomunikačním úřadem.
 3. Prokáže znalost zásad pro navazování radiového spojení.
 4. Zná českou hláskovací abecedu.
 5. Provede instalaci jednoduché antény v terénu.
 6. Je schopen pracovat v síti stanic při skautské aktivitě.
 7. Je držitelem oprávnění k provozu amatérské vysílací stanice libovolné třídy, vydané Českým telekomunikačním úřadem nebo je radiovým operátorem zapsaným v seznamu operátorů skautského radioklubu.
 8. Jako radiový operátor se zúčastňuje provozu ve prospěch skautské organizace v měřítku přesahujícím vlastní okres.
 9. Doloží, že navázal více než 50 spojení jakýmkoliv druhem provozu.
 10. Stručně charakterizuje různé způsoby radiové komunikace.
 11. Instaluje na přechodném stanovišti zařízení pro provoz VKV.
 12. Je držitelem oprávnění k provozu amatérské vysílací stanice libovolné třídy vydaného Českým telekomunikačním úřadem.
 13. Jako radiový operátor se zúčastňuje provozu ve prospěch skautské organizace při mezinárodních aktivitách (JOTA, TDOTA, mezinárodní setkání, mezinárodní radiové sítě, celostátní aktivity…….).
 14. Doloží, že navázal více než 100 spojení jakýmkoliv druhem provozu (mimo účasti v soutěžích).
 15. Vysvětlí členům oddílu různé způsoby radiového spojení (KV, VKV, digitální systémy).
 16. Stručně vysvětlí vliv podmínek pro šíření elektromagnetických vln na různá radioamatérská pásma.
 17. Instaluje na přechodném stanovišti zařízení pro provoz na VKV a KV, včetně anténního systému.
 18. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.

Odbornost ELEKTRONIKA

I.stupeň

 • 1. až 3. podmínka z odbornosti Elektronika
 • 4 podmínky z odbornosti Elektronika
 • 3 podmínky z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4. až 6. podmínka z odbornosti Elektronika
 • 3 podmínky z odbornosti Elektronika
 • 3 podmínky z odborky Technik (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Elektronika

Podmínky

 1. Ví, co je elektrický proud, napětí, odpor, výkon.
 2. Zná princip baterie, transformátoru.
 3. Zná schematické značky důležitých prvků.
 4. Zná prvky a součástky používané v radiotechnice.
 5. Ví, co je indukčnost, kapacita, Ohmův zákon.
 6. Zná princip dynama, alternátoru, elektromotoru.
 7. Vysvětlí princip jednoduchého analogového obvodu (zesilovač, oscilátor……..).
 8. Zná základní logické prvky a obvody.
 9. Ví, na jakém principu pracuje mikroprocesor.
 10. Vyrobí jednoduché elektronické zařízení bez polovodičových prvků.
 11. Vyrobí jednoduché zařízení s polovodičovými prvky (blikač, bzučák …..).
 12. Vyrobí složitější zařízení s polovodičovými prvky (přijímač, zesilovač…….).
 13. Vyrobí náročné elektronické zařízení s moderními prvky (s mikroprocesorem ……).
 14. Prokáže že umí správně pájet.
 15. Vytvoří dokumentaci k elektronickému zařízení, které sám navrhl.
 16. Ví, kde jsou prodejny elektrosoučástek, má přehled o novinkách.
 17. Zná základní principy zapojování elektroinstalace a zásady bezpečnosti.
 18. Umí opravit jednoduché závady na elektrospotřebičích (pojistka, žárovka, šňůra…..).
 19. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.