STARÉ – odborka Vodní sportovec

ODBORKA VODNÍ SPORTOVEC, odbornost Plavání, odbornost Potápění, odbornost Vodácké sporty (pro pěší skauty), odbornost Pramice (pro pěší skauty)


ODBORKA VODNÍ SPORTOVEC

Nemá základní stupně!

Odbornost PLAVÁNÍ

I.stupeň

 • 1. až 3. podmínku z odbornosti Plavání
 • 3 podmínky z odbornosti Plavání
 • 4 podmínky z odborky Vodní sportovec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1., 2. a 5. podmínku se specifikací pro II.stupeň z odbornosti Plavání
 • 3 podmínky z odbornosti Plavání
 • 2 podmínky z odborky Vodní sportovec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Plavání
 • potvrdit i mimooddílový vztah k plavání

Podmínky

 1. Uplave 200m(I.), 500m(II.)
 2. Uplave 25m(I.) stylově prsa, znak. Uplave 50m(II.) stylově prsa, znak, kraul
 3. Skočí do vody po hlavě z výšky 1m
 4. Skočí do vody z výšky 3m
 5. Vynese předmět z hloubky 2m(I.), 3m(II.)
 6. Zná zásady pomoci tonoucímu
 7. Zná zásady hygieny a bezpečnosti při koupání
 8. Uplave oblečen 25m
 9. Svlékne se ve vodě, aniž by se dotknul dna či břehu.
 10. Předvede startovní skok a obrátku.
 11. Zná zásady první pomoci při úrazech při koupání.
 12. Aktivně se zúčastní při výuce nebo zdokonalování mladších v plavání.
 13. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.

Odbornost POTÁPĚNÍ

I.stupeň

 • 1. až 3. podmínka z odbornosti Potápění
 • 3 podmínky z odbornosti Potápění
 • 4 podmínky z odbornosti Plavání

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 2 podmínky z odbornosti Potápění
 • 2 podmínky z odbornosti Plavání

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Potápění
 • potvrdit i mimooddílový vztah k potápění

Podmínky

 1. Má vlastní základní potápěčskou výstroj.
 2. Umí vyrovnat tlak v tělesných dutinách.
 3. Zanoří se se základní výstrojí, uplave 10m pod vodou, po vynoření vyfoukne šnorchlem.
 4. Ovládá dopomoc unavenému plavci podobné hmotnosti na vzdálenost 15-25m.
 5. Vyloví předmět z hloubky 3-4m.
 6. Umí vylít masku pod vodou.
 7. Zná zásady bezpečného potápění na nádech.
 8. Zná zásady používání a ošetřování základní výstroje.
 9. Překoná překážkovou dráhu postavenou na dně bazénu v hloubce 4m.
 10. Předvede tři skoky nebo pády do vody se základní výstrojí.
 11. Předvede dva různé způsoby zanoření.
 12. Ovládá plavání ve dvojici, zná základní signály.
 13. Umí oblečení základní výstroje pod vodou včetně vylití masky a šnorchlu.
 14. Zná základy fyziologie potápění.
 15. Zná zásady bezpečného potápění ve volné vodě.
 16. Ví, jak zachránit tonoucího, doplavat s ním ke břehu, vytáhnout ho na stupňový břeh.
 17. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.

Odbornost VODÁCKÉ SPORTY

I.stupeň

 • splnit 12 libovolných podmínek z odborek Vodák, Lodník, odbornosti Pramice

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit dalších 18 libovolných podmínek z odborek Vodák, Lodník, odbornosti Pramice a I.stupeň jedné odbornosti Kanoe, Kajak, Raft, Plachetnice.

Odbornost PRAMICE

I.stupeň

 • 1. až 3. podmínka z odbornosti Pramice
 • 6 podmínek z odbornosti Pramice

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4. až 10. podmínka z odbornosti Pramice
 • 6 podmínek z odbornosti Pramice

Podmínky

 1. Ovládá správný styl pádlování na kolektivním plavidle.
 2. Zná základní povelovou techniku pro pramici, lodní názvosloví, své místo na pramici, povinnosti háčka.
 3. Zná základní zásady bezpečnosti a podřídí se požadavkům na kázeň při výcviku.
 4. Zná výstroj pro vodácké putování a umí správně zabalit bagáž.
 5. Ujede na pramici 100km(I.), 250km(II.).
 6. Uplave oblečen vedle zatopené pramice alespoň 30m.
 7. Ovládá a vhodně používá alespoň tři různé úvazy lodi, umí navazovat pramice na vlek.
 8. Umí číst řeku – proudnice, jazyk, zabalí, vracák…….
 9. Umí číst kilometráž a rozumí jí.
 10. Umí pádlovat na obě strany i v kleče.
 11. Zná nejméně dva způsoby zachraňování tonoucího a pomoci plavci stiženému nevolností.
 12. Zná a umí zorganizovat způsob záchrany zatopených a převržených plavidel.
 13. Umí plavat v peřejích.
 14. Ovládá bezpečné řízení pramice va vodě obtížnosti WW II i v propusti.
 15. Umí odplouvat a přistávat na proudící vodě, umí používat povely pro rychlé změny směru jízdy kolektivní lodě.
 16. Zná nebezpečí jezů, umí zorganizovat přenášení lodě.
 17. Zná základní předpisy Řádu plavební bezpečnosti.
 18. Zná způsoby umělého dýchání a první pomoci při podchlazení.
 19. Provádí opravy poškozených laminátových lodí a pádel.
 20. Zná základní typy pramic používaných skauty (např. Sázava, P250, závodní, P550) a jejich určení.
 21. Zúčastní se závodu pramic pořádaných HKVS nebo SVoČR, SVoMS (3jezy, SKAPA, Kotorský zvod aj.).
 22. Umí oplachtit pramici a využít jejich nautických vlastností.