STARÉ – odborka Umělec

ODBORKA UMĚLEC, odbornost Výtvarné práce, odbornost Keramika, odbornost Foto,film,video

ODBORKA UMĚLEC

I.stupeň

 • 2 podmínky z odbornosti Výtvarné práce
 • 2 podmínky z odbornosti Keramika
 • 2 podmínky z odbornosti Foto, film, video
 • 4 libovolné podmínky z odborky Umělec (z jakýchkoliv odborností).

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6 libovolných podmínek z odborky Umělec (z jakýchkoliv odborností).

Odbornost VÝTVARNÉ PRÁCE

I.stupeň

 • 1.-4. podmínka z odbornosti Výtvarné práce
 • 4 podmínky z odborky Umělec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5.-8. podmínka z odbornosti Výtvarné práce
 • 4 podmínky z odborky Umělec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Výtvarné práce

Podmínky

 1. Nakreslí figurální výjev nebo portrét, krajinu, zátiší, zvíře, ptáka, rostlinu apod.
 2. Předloží náčrtník s kresbami ze skautských akcí.
 3. Navštíví výstavu s výtvarnou tematikou.
 4. Provede výzdobu určené části klubovny.
 5. Umí připravit materiál (napnout papír, rozdělat barvu apod.).
 6. Navrhne družinovou vlajku, obálku k časopisu, kronice, táborovému deníku ……
 7. Vyzdobí tematicky vývěsku v klubovně.
 8. Použije pro jeden námět dvou různých technik.
 9. Udělá plakát na výstavku, besídku…..
 10. Provede omalování totemu.
 11. Prokáže základní znalosti dějin českého výtvarného umění.
 12. Na družinové schůzce vypráví o výtvarném umění.
 13. Zorganizuje s družinou nebo oddílem návštěvu výstavy.
 14. Má dohled nad oddílovou vývěsní skřínkou nebo kronikou po výtvarné stránce.
 15. Uspořádá výstavku svých prací.
 16. Zná základní výtvarné techniky a základy kompozice.
 17. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost KERAMIKA

I.stupeň

 • 1.-4. podmínka z odbornosti Keramika
 • 4 podmínky z odborky Umělec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5.-8. podmínka z odbornosti Keramika
 • 4 podmínky z odborky Umělec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Keramika

Podmínky

 1. Umí zacházet s hlínou, ochránit ji před znehodnocením.
 2. Vymodeluje kachel nebo figurku.
 3. Vymodeluje malou nádobku.
 4. Navštíví muzeum porcelánu(keramiky), případně továrnu.
 5. Zná vývoj keramické výroby.
 6. Pozná alespoň 3 druhy lidové keramiky podle tvaru a dekoru.
 7. Výrobky naglazuje a vypálí.
 8. Předloží návrhy na 3 keramické výrobky.
 9. Zhotoví a používá užitkový keramický výrobek.
 10. Zorganizuje návštěvu muzea, výstavy nebo továrny s keramickou výrobou.
 11. Umí vyrobit sádrovou nebo jinou formu na hliněné výrobky.
 12. Vyzkouší práci na hrnčířském kruhu.
 13. Má přehled o hlavních druzích glazur.
 14. Ví, jak postavit na táboře pec na pálení keramiky.
 15. Uspořádá výstavku svých prací.
 16. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost FOTO, FILM, VIDEO

I.stupeň

 • 1.-4. podmínka z odbornosti Foto, film, video
 • 4 podmínky z odborky Umělec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5.-8. podmínka z odbornosti Foto, film, video
 • 4 podmínky z odborky Umělec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Foto, film, video

Podmínky

 1. Má vlastní přístroj a dovede jej správně ošetřovat.
 2. Zná zásady fotografování nebo filmování při umělém světle.
 3. Předloží alespoň 30 snímků z oddílové činností nebo desetiminutový film.
 4. Stará se o fotodokumentaci z života oddílu nebo družiny.
 5. Zná princip vytváření fotografického obrazu (optika).
 6. Zná, rozměry, druhy, citlivost záznamových medií.
 7. Umí provádět fotokoláže nebo střih filmu.
 8. Zná zásady správné kompozice snímků (prokáže prakticky).
 9. Zná princip elektronického záznamu (magnetický pásek, digitální záznam).
 10. Zná principy snímání a měření expozice.
 11. Umí zvýraznit umělecký záměr technickými prostředky (osvětlením, ozvučením apod.).
 12. Umí provádět fotomontáže nebo efekty.
 13. Navštíví s družinou výstavu nebo muzeum s fotografickou nebo filmovou tematikou.
 14. Zná principy následného zpracování záznamových medií.
 15. Zná přehled dějin fotografie nebo filmu.
 16. Zná zásady správného uložení (archivace) zhotovených materiálů.
 17. Uspořádá výstavku svých prací.
 18. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.