Vlčci a Světýlka – bílá skupina

Tato skupina světýlek a vlčku je dalo by se říci asi tou nejváženější skupinou. Proto se také její nášivky nosí vždy nad ostatníma skupinama. Do bílé skupiny patří: zdravotník – zdravotnice, ekolog – ekoložka, průvodce – průvodkyně

ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNICE

 • Víš, jaké úrazy můžeš ošetřit.
 • Dovedeš ošetřit povrchovou ránu.
 • Umíš stáhnout elastickým obinadlem kotník, koleno a zápěstí.
 • Víš, jak ošetřit lehčí omrzliny a popáleniny.
 • Víš, jak předejít uštknutí zmijí.
 • Znáš nebezpečí bodnutí hmyzem a víš, jak postupovat při jeho ošetření.
 • Víš, co můžeš udělat pro záchranu života (jak přivolat pomoc dospělého a RZP) .
 • Znáš nebezpečí vody, ohně, plynu a elektřiny.
 • Víš, kde je v místě bydliště nejbližší lékárna a zdravotnické středisko.
 • Víš, jaké nebezpečí hrozí při přehřátí.
 • Víš, proč je důležité dodržovat hygienu po použití záchodu a řídíš se tím.
 • Znáš šátkový závěs na zraněnou paži.
 • Znáš základní pomoc při nekomplikovaných zlomeninách končetin, vymknutích apod.
 • Umíš přestlat lůžko a dát nemocnému napít.
 • Umíš změřit tělesnou teplotu.

EKOLOG – EKOLOŽKA

 • Víš, co je životní prostředí.
 • Umíš popsat alespoň 5 činností člověka, které záporně ovlivňují prostředí pro život.
 • Znáš 3 způsoby, jakými lidé získávají tepelnou energii. Řekneš, který způsob je pro životní prostředí nejnebezpečnější.
 • Umíš roztřídit odpad na některé suroviny a zbytek.
 • Víš, jak se nakládá s odpadem ve tvé obci (městě).
 • Víš, co je recyklace a co se za recyklaci nedá považovat.
 • Znáš alespoň 3 nebezpečí hrozící skládkováním odpadů.
 • Umíš popsat velmi jednoduše, jak vzniká půda.
 • Víš, jak tráva a rostliny chrání půdu.
 • Umíš vysvětlit důležitost půdy pro život člověka.
 • Víš, co je koloběh vody v přírodě a umíš ho jednoduchým obrázkem nakreslit.
 • Víš, odkud lidé získávají pitnou vodu a proč je zapotřebí vodou šetřit.
 • Znáš alespoň 3 zdroje znečištění vody.
 • Zasadíš společně s rodiči jakýkoliv stromek a budeš se o něj starat.
 • Víš, proč jsou stromy a lesy pro člověka důležité.
 • Víš, co je fotosyntéza.
 • Zkusíš zhotovit jednoduchý výrobek pouze z přírodního materiálu (ruční papír, rohož z trávy, přírodní náhrdelník apod.)
 • Víš, co jsou chráněná území a proč se zřizují.
 • Umíš rozlišit jednotlivé typy chráněných území.
 • Na mapě ukážeš české národní parky.
 • Znáš alespoň 3 chráněná území svého okolí.
 • Znáš 10 chráněných rostlin a 10 chráněných živočichů.
 • Vytvoříš si sbírku jejich obrázků nebo fotografií.

PRŮVODCE – PRŮVODKYNĚ

 • Znáš okolí svého bydliště.
 • Umíš se orientovat v plánu bydliště.
 • Umíš přesně, jasně a zdvořile poradit cizímu člověku kudy jít.
 • Umíš zhruba odhadnout vzdálenost.
 • Umíš přesně vyřídit zprávu do 20 slov po uplynutí 1 hod.
 • Víš, kde najít nejbližší požární hlásič, policejní stanici, zdravotní středisko, lékárnu, nemocnici, pohotovost, poštu, telefonní automat, železniční stanici, stanici autobusu, stanici MHD, autoservis, potraviny, restauraci, hotel, městský úřad – zhruba 10 objektů podle místních podmínek.
 • Znáš názvy kostelů ve svém okolí.
 • Víš, kde je divadlo, muzeum, kino, galerie apod. (podle místních podmínek).
 • Znáš základní historii svého bydliště.
 • Znáš nejdůležitější památky svého okolí a umíš o nich stručně pohovořit.
 • Znáš ve svém okolí nejdůležitější pomníky a pamětní desky. Víš, k čemu se vztahují.
 • Znáš jména slavných historických i současných postav svého města. Víš, v jakém oboru působili (významnější politici, umělci, sportovci, vědci apod.).