Vlčci a Světýlka – světlefialová skupina

Do světlefialové skupiny patří: výtvarník – výtvarnice, kouzelník(ce) – společník(ce), kronikář(ka) – spisovatel(ka), divadelník – divadelnice, zpěvák – zpěvačka, tanečník – tanečnice, historik – historička, čtenář – čtenářka, muzikant – muzikantka

VÝTVARNÍK – VÝTVARNICE

 • Nakreslíš deset obrázků do kroniky, časopisu nebo deníku.
 • Namaluješ či nakreslíš bez předlohy výjev ze života světlušek nebo vlčat a ilustraci k vyprávění.
 • Vyzdobíš nástěnku své šestky, roje nebo smečky.
 • Vymodeluješ z hlíny, formely nebo moduritu drobnou plastiku.
 • Zhotovíš koláž z různých materiálů.
 • Zhotovíš přáníčka roje (smečky) k Novému roku, svátku, Velikonocům apod.
 • Znáš základní barvy a víš, jak je mísit.
 • Nakreslíš podle předlohy (tužkou, perem nebo štětcem) obrázek zvířete, osoby a rostliny.
 • Namaluješ zátiší podle předlohy.
 • Zajímáš se o výtvarné umění a navštěvuješ výstavy.
 • Znáš alespoň jednoho významného malíře, sochaře nebo grafika a umíš o něm něco povědět.
 • Zhotovíš plakát nebo upoutávku (např. na film, divadlo, výstavu, skautskou akci, tábor apod.).

KOUZELNÍK(CE) – SPOLEČNÍK(CE)

 • Udržuješ se v čistotě, chodíš upraveně.
 • Chováš se slušně a ohleduplně.
 • Snažíš se mluvit spisovně, zřetelně a nahlas.
 • Budeš poutavě vyprávět příběh ze schůzky, výpravy, tábora nebo ze svého života.
 • Umíš se správně chovat doma, ve škole, na ulici, při slavnosti roje (smečky), střediska, na táboře u vlajky a jiných významných příležitostech.
 • Umíš vítat hosty.
 • Zkus uvádět a vést program besídky, vystoupení u ohně apod.
 • Umíš zabavit ostatní alespoň na 15 minut (hrou, písničkami, scénkou, vyprávěním apod.).
 • Umíš vyvolat dobrou náladu, ale víš také, kdy je důležité zachovávat vážnost.
 • Umíš pomocí kouzla uhodnout stáří diváka.
 • Umíš další 3 libovolná kouzla.
 • Napíšeš někomu ze svých kamarádů zprávu neviditelným inkoustem.

KRONIKÁŘ(KA) – SPISOVATEL(KA)

 • Vedeš 6 měsíců kroniku roje, smečky.
 • Vzorně si vedeš svůj zápisník.
 • Přispíváš kresbami nebo články na nástěnku roje, smečky.
 • Pravidelně čteš knihy a navštěvuješ místní knihovnu.
 • Založíš si doma vlastní knihovničku.
 • I po uplynutí půlroční doby pomáháš při zápisech do kroniky.
 • Znáš český jazyk, mluvíš a píšeš spisovně a bez chyb.
 • Napíšeš nejméně 3 články do časopisu (skautského nebo školního).
 • Napíšeš 2 vlastní básničky.
 • Čteš časopis Světýlko a další vhodné časopisy pro děti.
 • Umíš napsat reportáž, vyprávění a popis. Víš, jaký je mezi nimi rozdíl.

DIVADELNÍK – DIVADELNICE

 • Umíš správně přednášet 1 báseň, povídku nebo úryvek z knížky.
 • Umíš poutavě vyprávět.
 • Vymyslíš si příběh a budeš ho vyprávět své šestce, roji nebo smečce.
 • Nacvičíš se šestkou scénku k táborovému ohni.
 • Zdramatizuješ jednu pohádku, básničku nebo písničku.
 • Zúčastníš se jako účinkující alespoň 5 představení.
 • Umíš vytvořit jednoduchý kostým ke scénce.
 • Vyrobíš dva druhy maňásků.
 • Zahraješ maňáskové divadlo (výstup).
 • Zúčastníš se jako divák alespoň dvou divadelních představení profesionálními herci (příp. svých vrstevníků v rámci akademie).

ZPĚVÁK – ZPĚVAČKA

 • Umíš zazpívat alespoň 10 různých písní.
 • Umíš zazpívat píseň s hudebním doprovodem.
 • Umíš zazpívat českou hymnu, junáckou hymnu, hymnu světlušek – Sviť, jen dobře sviť (světlušky), hymnu vlčat – Přes hory skály lesy (vlčata).
 • Znáš vhodnou písničku pro budíček.
 • Umíš zpívat skautskou večerku a skautský signál.
 • Víš, které písně jsou pochodové, které jsou vhodné k ohni a které na besídku.
 • Vedeš si zpěvníček a budeš ho průběžně doplňovat.
 • Máš zhruba přehled o současných zpěvácích a hudebních skupinách.
 • Navštívíš alespoň dva koncerty (sboru, operních pěvců, populárních zpěváků, svých vrstevníků v rámci akademií apod.).
 • Umíš zpívat k některé písni druhý hlas.
 • Zazpíváš samostatně na besídce nebo při jiné společné akci alespoň 2 písně.
 • Naučíš 2 písně ostatní členy šestky, roje nebo smečky.

TANEČNÍK – TANEČNICE

 • Umíš tančit polku a valčík.
 • Umíš tančit 3 country tance.
 • Umíš tančit 3 lidové tance.
 • Umíš si vymyslet taneční pohyb k jednoduché písničce.
 • U táborového ohně nebo na besídce předvedeš alespoň 2 taneční (rytmické) výstupy.
 • Secvičíš se šestkou jednoduchý tanec.
 • Navštívíš alespoň jedno baletní divadelní představení.

HISTORIK – HISTORIČKA

 • Znáš základní období historie našeho státu.
 • Znáš historii svého města.
 • Víš, kde jsou památky v místě tvého bydliště.
 • Znáš tři významné postavy z naší historie.
 • Víš, kdo založil český a světový skauting.
 • Víš, kdo založil český a světový dívčí skauting.
 • Znáš stručnou historii svého roje nebo smečky.
 • Zúčastníš se besedy s kronikářem města, případně s některým z pamětníků.
 • Znáš alespoň dvě místní pověsti a dvě české pověsti.
 • Znáš 10 lidových písniček.
 • Znáš alespoň 5 pranostik.

ČTENÁŘ – ČTENÁŘKA

 • Umíš správně a výrazně předčítat.
 • Umíš rozlišit větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přímou řeč.
 • Umíš vyprávět ostatním obsah alespoň jedné knihy a znáš její hlavní postavy.
 • Předneseš nazpaměť 2 básně, každou alespoň o dvou slokách.
 • Znáš 5 autorů knih pro děti.
 • Vedeš si čtenářský deník, do kterého si pravidelně zapisuješ stručně obsah přečtených knih.
 • Alespoň 2 knihy doporučíš ostatním.
 • Předložíš seznam knih, které jsi přečetl(a) v posledním půl roce.
 • Zhotovíš obal na knihu.
 • Zacházíš s knihami šetrně.
 • Pravidelně navštěvuješ knihovnu.
 • Víš, jak se v ní chovat a orientovat.
 • Čteš časopis Světýlko.

MUZIKANT – MUZIKANTKA

 • Znáš noty.
 • Umíš hrát na některý z všeobecně uznávaných hudebních nástrojů (housle, kytara, klavír, flétna a další).
 • Zahraješ jednoduchou skladbu zpaměti a z not.
 • Umíš doprovodit jednohlasý zpěv – alespoň 10 písní.
 • Znáš českou hymnu.
 • Umíš zahrát junáckou hymnu, hymnu světlušek nebo vlčat a skautský signál.
 • Máš záznamy písniček v notách nebo i v akordech a budeš si je stále doplňovat.
 • Vedeš si zpěvník.
 • Znáš alespoň 5 hudebních skladatelů.
 • Navštívíš alespoň dva koncerty profesionálních hráčů na hudební nástroje (příp. svých vrstevníků v rámci absolventských koncertů apod.).
 • Navštívíš alespoň jedno operní nebo operetní divadelní představení.