Vlčci a Světýlka – tmavěmodrá skupina

Do tmavěmodré skupiny patří: houbař(ka),znalec ptactva – znalkyně ptactva,přítel(kyně) zvířat, zahradník – zahradnice, chovatel(ka),sběratel(ka),hvězdář(ka)

HOUBAŘ – HOUBAŘKA

 • Poznáš 10 jedlých a 5 jedovatých hub.
 • Víš, kde houby hledat a jak je správně sbírat.
 • Umíš houby očistit a zpracovat (uvařit, usušit, zavařit apod.).
 • Připravíš 2 jídla z hub.
 • Poznáš příznaky otravy houbami a víš, jak poskytnout první pomoc.

ZNALEC PTACTVA – ZNALKYNĚ PTACTVA

 • Z našeho ptactva znáš 5 pěvců, 4 dravce a 4 hrabavé.
 • Máš sbírku ptačích per (alespoň 10 druhů).
 • Rozeznáš stopu husy, slepice, vrabce, bažanta.
 • Podle hlasů v přírodě poznáš 6 druhů ptáků a některé umíš napodobit.
 • Víš, proč ptáci odlétají do teplých krajin.
 • Zhotovíš krmítko pro ptáky, umístíš je a pravidelně budeš doplňovat krmením.
 • Víš, které krmivo je nejvhodnější.
 • Přečteš si knihu o ptactvu.
 • Poznáš nejznámější ptáky podle siluety v letu.

PŘÍTEL ZVÍŘAT – PŘÍTELKYNĚ ZVÍŘAT

 • Podle vzhledu poznáš 10 druhů u nás žijících savců.
 • Podle hlasu a vzhledu poznáš v přírodě 5 druhů ptáků.
 • Poznáš 10 druhů ryb, obojživelníků a plazů žijících vol ně v naší přírodě.
 • V přírodě budeš pozorovat a určíš 15 druhů bezobratlých.
 • Umíš napodobit hlasy 8 domácích zvířat.
 • Poznáš stopy srnce, jelena, zajíce, veverky, lišky, bažanta.
 • V zimě se staráš o ptáky a lesní zvěř (vyrobíš krmítko, budku nebo budeš pečovat o krmelec).
 • Nakreslíš alespoň 2 obrázky ze života zvířat.
 • Vysvětlíš hlavní zásady ochrany chráněných živočichů.

ZAHRADNÍK – ZAHRADNICE

 • Pečuješ o zahrádku.
 • Připravíš záhon na setí, zaseješ nějaký druh zeleniny, pečuješ o něj a zpracuješ jej (zkonzumuješ, uskladníš, zavaříš apod.).
 • Víš, čím a jak se hnojí půda.
 • Rozeznáš plevel od vyklíčené rostliny, umíš vyplet záhonek.
 • Rozeznáš 10 druhů zeleniny.
 • Rozeznáš 5 druhů ovocných stromů a keřů.
 • Znáš 5 okrasných květin. Víš, že se dělí na letničky, dvouletky, trvalky.
 • Nařežeš a upravíš květiny do vázy.
 • Víš, jak se starat o pokojové květiny a máš některé v péči.
 • Znáš některé naše léčivé byliny. Víš, kdy a jak se mají sbírat a jak je sušit.

CHOVATEL – CHOVATELKA

 • Chováš doma nějaké zvíře a pravidelně o něj pečuješ.
 • V případě nemoci víš, jak opatřit zvířeti pomoc.
 • Víš, jak se jmenuje a kde bydlí nejbližší zvěrolékař.
 • Dovedeš své zvíře nakreslit a modelovat.
 • Znáš jeho stopu.
 • Umíš vyprávět příběh ze života svého zvířete.
 • Nakreslíš obrázek ze života svého zvířete.
 • Znáš nebezpečí nakažlivých chorob přenášených ze zvířete na člověka.
 • Čteš knihy o zvířatech.
 • Víš, jak se má člověk ke zvířatům chovat.
 • Navštívíš ZOO a budeš vyprávět o své návštěvě šestce.
 • Víš, kde je nejbližší prodejna se zvířaty, potřebami pro ně a krmivem.

SBĚRATEL – SBĚRATELKA

 • Předložíš sbírku, kterou samostatně vypracuješ: poštovní známky, ptačí péra, listy stromů (herbář), turistické známky, pohlednice, kartičky hráčů apod.
 • Počet kusů ve sbírce by měl být nejméně 50.O sbírku pečuješ a pravidelně ji budeš doplňovat.
 • Sbírku máš hezky uspořádanou, opatřenou popisky nebo vysvětlivkami, uloženou ve složce či albu.
 • 2x do roka sbírku předložíš ke kontrole vůdci.

HVĚZDÁŘ – HVĚZDÁŘKA

 • Umíš vysvětlit, čím se zabývá astronomie.
 • Znáš nejméně 5 souhvězdí a význačné hvězdy v těchto souhvězdích.
 • Umíš vyprávět o těchto souhvězdích známé legendy a pověsti (báje).
 • Znáš planetární soustavu. Umíš vyjmenovat planety, které patří do naší sluneční soustavy.
 • Vysvětlíš, jak dochází k zatmění Slunce a Měsíce.
 • Máš znalosti o naší planetě Zemi (oběh, sklon a z toho plynoucí jevy – den, noc, střídání ročních období).
 • Zhotovíš na táboře sluneční hodiny.
 • Vysvětlíš, co je planeta a co je hvězda.
 • Znáš základní fáze Měsíce a dokážeš je určit.
 • Prověříš si zrak na dvojhvězdě v oji Velkého vozu (Alkor a Mizar) nebo v souhvězdí Býka na známých Plejádách.
 • Máš-li zhoršený zrak, můžeš použít obyčejný dalekohled.
 • Navštívíš planetárium nebo hvězdárnu.
 • Zhotovíš jednoduchý hvězdářský dalekohled.
 • Umíš vysvětlit, co jsou souhvězdí cirkům polární (obtočnová).