Dopravní značky V. – příkazové

V tomto článku se budeme věnovat značkám příkazovým. Z prvního článku mezi ně patří:

 • stezka pro cyklisty
 • konec stezky pro cyklisty
 • stezka pro chodce a cyklisty
 • konec stezky pro chodce a cyklisty
 • stezka pro chodce
 • konec stezky pro chodce
 • přikázaný směr jízdy přímo
 • přikázaný směr jízdy vpravo
 • přikázaný směr jízdy vlevo
 • přikázaný směr jízdy přímo a vpravo
 • přikázaný směr jízdy přímo a vlevo
 • přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo
 • přikázaný směr jízdy zde vpravo
 • přikázaný směr jízdy zde vlevo
 • kruhový objezd
přikázaný směr objíždění vpravo přikázaný směr objíždění vlevo přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
sněhové řetězy sněhové řetězy – konec nejnižší dovolená rychlost
konec nejnižší dovolené rychlosti stezka pro jezdce na zvířeti konec stezky pro jezdce na zvířeti
přikázaný jízdní pruh konec přikázaného jízdního pruhu rozsviť světla
rozsviť světla – konec jiný příkaz konec jiného příkazu