Betlémské světlo 2021

Na přelomu 11. a 12. století turecké kmeny Seldžuků okupovali místa, v kterých se narodil, žil a umřel Ježíš Kristus.Křesťanům tak znemožnili tato posvátná místa navštěvovat.

Proto zorganizovali rytíři na výzvu papeže Urbana II. křižáckou výpravu do Palestiny. Osvobodili v první řadě Betlém, kde se Ježíš narodil, a taktéž Jeruzalém, kde umřel. Křižáci (jmenovali se tak pro kříže namalované na pláštích) uskutečnili celkem 8 výprav, ale jen při jedné z nich se jim podařilo dostat až do Jeruzaléma. Jeden mladý křižák se v tom čase zapřísahal, že když se vrátí, donese do svého rodného města – Florencie – plamínek ohně z betlémské baziliky. Nikdo mu však tehdy nevěřil, vždyť z křižáckých výprav se vrátil jen málokdo. V Palestině na ně kromě mnohých bitek číhaly i choroby. Po třech letech, těsně před Vánocemi roku 1099 dorazili otrhaní mládenci do Florencie, v jejich čele stál jeden nesoucí zapálenou svíci s plamenem. Všichni přísahali, že plamínek je skutečně z Betléma a onen mládenec ho nesl v čase i nečase po poušti i moři, jen aby splnil svůj slib. Svíci umístnili v kostele, odkud si potom světlo odpalovali ostatní obyvatelé. V středověku to byl první a poslední plamen z Kristova rodiště.

Novodobou historii Betlémského světla píšeme od roku 1986. Tradici roznášet plamínek založili naši sousedé Rakušané – pořadatelé vánoční akce v městečku Linz na pomoc postiženým dětem. Snažili se nějak ozvláštnit program těchto akcí – a přišli na jedinečný nápad. Před Vánocemi poslali do Betléma letadlem tělesně postihnuté dítko, které v Bazilice Narození Pána odpálilo z věčného světla plamínek a letadlem ho přineslo zpět do Linzu. Tam se ho ujali místní skauti, kteří ho začali roznášet do ostatních častí Rakouska. Po roce 1989, když padli totalitní režimy v Evropě, se tento zvyk rozšířil i do ostatních zemí sousedících s Rakouskem a tedy i k nám.

Jako každý rok na Vánoce, tak i letos, k nám dorazí Betlémské světlo. Pro tento plamen se každoročně vydává výprava rakouských skautů do Betléma, aby ho pak předali skautským delegacím z celé Evropy. U nás, se pak pomocí železnic a dobrovolníků z řad skautů a skautek, světlo dostane do všech koutů České republiky.

Přijďte si pro Betlémské světlo do skautské klubovny na dopravním hřišti za základní školou Ing. M. Plesingera-Božinova.

v pátek 24. prosince od 10 do 13 hodin

Přijďte si pro Betlémské světlo a udělejte tak radost sobě i svým příbuzným a známým.

PS: když bude dobrá epidemiologická situace, tak bude i svařáček nebo dětský punč.

Budeme se těšit!