Nábory 2022/2023

V tomto článku budou do konce prázdnin zveřejněny informace k náborům našich oddílů.

Také termíny prvních zářijových schůzek.

II. oddíl Taury

nábor: Stále Nabíráme kluky od 2. třídy do 3. třídy (cca 7-9 let)

  • skauti a skautky: pondělí od 17:15 – 18:45
  • světlušky -> přesun na středu od 17:15 – 18:45
  • vlčata -> posun o 15 minut na 17:15 – 18:45

první zářijové schůzky: od pondělí 12.9.2022, je možné, že se časy schůzek budou ještě upravovat podle možností vedoucích


IV. oddíl Fénix

nábor: – – bude uvedeno – –

dodatečné informace: – – bude uvedeno – –

první zářijové schůzky: – – bude uvedeno – –


(VI.) I.oddíl Oregon

nábor: STOPSTAV

dodatečné informace: Případná volná místa budou zaplňována z řad sourozenců stávajících členů.

první zářijové schůzky: – – bude uvedeno – –


VII. oddíl Dubová Liščata

nábor: STOPSTAV

dodatečné informace: Přijímací poměr je 1 chlapec na 2-3 dívky. Plníme pouze čekací listinu.

první zářijová schůzka: úterý 20.9.2022 od 15:30 do 16:30


IX. oddíl Orbis

  • nábor:
  • dívky 7-11 do družiny světlušek a vlčat
  • chlapci 7-11 do družiny světlušek a vlčat
  • dívky 12-15 do družiny skautů a skautek
  • chlapci 12-15 do družiny skautů a skautek

dodatečné informace:

  • chlapce 7-11 přijímáme pouze pokud přivedou děvče ve stejném věkovém rozpětí
  • světlušky a vlčata přijímáme pouze od absolvování první třídy

první zářijové schůzky: první schůzka je 8. 9. od 17:00 do 18:30 v klubovně u dopravního hřiště, další pak ve čtvrtek v tentýž čas.