Deset let činnosti oddílu Taury

Náš oddíl měl o víkendu oslavu deseti let své činnosti.

Taury slaví 10 let činnosti.Kdo dorazil ví jaké to bylo a tak si to ve fotogalerii níže může připomenout, kdo nedorazil tak se může alespoň pokochat. Bylo to super. Děkuji těm kdo to s námi přijeli oslavit a těm kdo se podíleli na zajištění a realizaci.

Dále bych chtěl poděkovat několika málo lidem, bez kterých by oddíl nikdy nevznikl. Začátky to nebyly lehké, ale to nejsou nikdy.

SVĚtlušce, první vedoucí oddílu, která na sebe vzala v prvních letech činnosti oddílu ten těžký úkol, že vedla partu pubertálních roverů a jejich bláznivého vedoucího (mou maličkost). A která také následně na sebe vzala ještě těžší úkol a s tím vedoucím se rozhodla spojit svůj život natrvalo. Není to vždycky lehké být ženou skautského vedoucího (asi nikdy to není lehké), snést jeho nápady, pomoci s výmysly a nepřizabít ho. Děkuji Světluško!

BUbymu. Těžko mohu děkovat sobě. Gumí: Největší díky si zasloužíš samozřejmě ty Buby 🙂 Bez tebe, by žádný oddíl nebyl.

GREYdymu, za to že si dokáže u členů oddílu vždy sjednat respekt a zorganizovat prakticky cokoliv. Za to, že objevil to k čemu mnoho vedoucích, které znám se mnohdy ani nepřiblíží, že si získal přirozenou autoritu u všech členů oddílu. Nejen mladších, ale i těch co jsou stejně staří nebo i starší. Za to, že dokáže vždy uhodit hřebík na hlavičku a rozčísnout i to nad čím jiní bádají dlouhou dobu. Gready díky!

SKAUTI HEJ, ano všichni jsme skauti od malých benjamínků přes světlušky a vlčata, skauty a skautky až po rovery a rangers. A také všem těm co našim oddílem prošli a těm co vydrželi vydrželi patří velký dík. Obrovský dík patří těm několika, dnes již roverům, se kterými oddíl začínal svůj první rok a oni vydrželi po celých deset let. Děkuji Tome, Viky a Ziki!

GUmímu, jehož proměna byla asi největší, jelikož s ním puberta mlátila ze všech stran a velmi často byl na zabití. Nyní je velikou oporou nejen oddílu, ale i střediska a okresu. Dá se říci, že v současné chvíli na něm leží celá tíha vedení oddílu a on to stále snáší a já doufám, že bude i nadále. Proto se již nesnažím pátrat po jeho osobním stroji času, který občas využívá k tomu, aby se v čase vrátil a choval se zase jak ten největší puboš pod sluncem. Gumí díky!

VAšašuovi, za to že i přestože je na první pohled tichou vodou, tak dokáže břehy vzít a postarat se a zařídit spoustu věcí na které si nikdo netroufne. Za to, že převzal funkci oddílového zdravotníka a nikdo z členů se za ním nebojí jít se svými zdravotními problémy. Za jeho pečlivost ve všem co dělá. Za jeho klidnou hlavu a rozvahu tam, kde ostatní již vybuchují. Za to, že dokáže být všem členům dobrým kamarádem. Vašašu díky!

TERA, toto slovo prý v nějaké prastarém či vymyšleném jazyce znamená zemi, úrodnou zemi. Úrodnou zemí je náš oddíl, plný malých sazeniček lilií, kterými jsou jeho současní členové. Od benjamínků, světlušek či vlčat, kteří teprve do skautingu klíčí, přes skautky a skauty, kteří jsou již poupaty lilií až po ty rozkvetlé lilie rangers Kostičku, Tykadlo, Maky, Botičku a roverů Luciuse, MiŠafa, Wéčka, Gambiho, Péráka, Donalda, Houby, kteří se již zapojují do organizování, zajišťování a realizací všeho života v oddíle a tvoří spolu s vedoucimi velkou oddílovou radu. A bez koho by naše rostlinky nemohly vyklíčit a vyrůst? Bez svých kořenů, čili bez rodičů, kteří jim umožnili vstup do té naší velké skautské rodiny. Benjamínci, světlušky, vlčata, skautky, skauti, rangers, roveři, rodiče moc moc moc vám děkuji!!!

TAURY díky patří i všem bývalým členům, kteří již neskautují nebo skautují jinde a přesto si stále v srdci zachovali ducha našeho oddílu a skautingu vůbec. Další díky patří všem přátelům, kamarádům atd. co našemu oddílu pomohli a pomáhají. Těmto všem také moc děkuji!

Příspěvek byl publikován v rubrice kronika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.