STARÉ – odborka Divadelník

ODBORKA DIVADELNÍK, odbornost Herectví, odbornost Loutkářství, odbornost Režie

ODBORKA DIVADELNÍK

I.stupeň

 • 2 podmínky z odbornosti Herectví
 • 2 podmínky z odbornosti Loutkářství
 • 2 podmínky z odbornosti Režie
 • 4 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1 podmínka z odbornosti Herectví
 • 1 podmínka z odbornosti Loutkářství
 • 1 podmínka z odbornosti Režie
 • 3 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost HERECTVÍ

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínku z odbornosti Herectví
 • 3 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. až 8. podmínku z odbornosti Herectví
 • 3 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Herectví

Podmínky

 1. Přednese správně prózu (povídku nebo úryvek z románu).
 2. Přednese správně báseň.
 3. Předvede nejméně 5 sólových výstupů vhodných k táborovému ohni nebo na skautskou besídku (veselé nebo vážné výstupy, pantomimické výstupy, kouzelnické kousky, vyprávění apod.)
 4. Umí napodobovat pohyby a hlasy ptáků a savců.
 5. Mluví správně česky s dobrou výslovností.
 6. Přednese správně dva úryvky ze dvou různých divadelních her.
 7. Dovede hlasem správně charakterizovat různé povahy a stáří.
 8. Přednese hereckou etudu na určené téma.
 9. Umí improvizovaně zhotovit divadelní kostým.
 10. Zná nejméně 5 skupinových výstupů vhodných k táborovému ohni nebo na skautskou besídku (vesele i vážně), dovede předehrát všechny jednající osoby ostatním členům družiny,
 11. Zazpívá dobře 5 písní.
 12. Zná pravidla jevištní mluvy a výslovnosti, umí cvičit dech a zdokonalovat výslovnost.
 13. Zná zásady líčení a potřeby k němu. Nalíčí se na dva odlišné typy.
 14. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost LOUTKÁŘSTVÍ

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Loutkářství
 • 3 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. a 8. podmínka z odbornosti Loutkářství
 • 3 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Loutkářství

Podmínky

 1. Má dobrou výslovnost a přednes, dovede napodobit různé hlasy.
 2. Ovládá maňáskové loutky a stínohru.
 3. Vyrobí maňáska.
 4. Vyrobí některé rekvizity (kulisa, nábytek ze dřeva nebo tuhého papíru apod.).
 5. Ušije jednoduchý kostým na loutku a poradí, jak loutku vhodně převlékat.
 6. Umí vést loutky na drátkách i nitích.
 7. Vyrobí loutku.
 8. Postaví scény jednoduché hry.
 9. Má nacvičeny alespoň 3 hry pro různé obecenstvo.
 10. Upraví pohádku pro loutkovou scénu.
 11. Umí správně osvětlit scénu.
 12. Napíše scénář jednoduché loutkové hry,
 13. Zná v přehledu vývoj českého loutkářství až po dnešní dobu a zná přední české loutkáře dřívější i současné. Ví, jaký výchovný význam mělo loutkové divadlo za národního obrození.
 14. Zná loutkářskou literaturu a má přehled o repertoáru pro mládež.
 15. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost REŽIE

I.stupeň

 • 2 podmínky z odbornosti Herectví
 • 2 podmínky z odbornosti Loutkářství
 • 2 podmínky z odbornosti Režie
 • 4 podmínky z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Režie
 • 6 podmínek z odborky Divadelník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Režie

Podmínky

 1. Umí nacvičit s herci (členy oddílu) jednotlivé výstupy a scénky.
 2. Umí řídit a uvádět program.
 3. Zná hlavní zásady režie a maskování herců.
 4. Umí zřídit improvizované jeviště.
 5. Ví, jaké jsou úlohy dramaturga, režiséra, herce, osvětlovače apod.
 6. Ví, jak volit herce pro určité úlohy, umí jim poradit s kostýmem a líčením.
 7. Ví, jak osvětlovat scénu.
 8. Je obeznámen s dramatickou tvorbou a divadelními hrami pro mládež.
 9. Vybranou hru podle potřeby upraví, navrhne pro ni výpravu, nacvičí ji a řídí její předvedení před veřejností.
 10. Nacvičí 5 her nebo skupinových výstupů k předvedení na jevišti nebo u táborového ohně.
 11. Zná administrativní úkoly spojené s provedením divadelního představení pro veřejnost.