STARÉ – odborka Zálesák

ODBORKA ZÁLESÁK, odbornost Dřevorubectví,  odbornost Stopařství,  odbornost Uzlování, odbornost Lasování, odbornost Lesnictví, odbornost Lukostřelba


ODBORKA ZÁLESÁK

I.stupeň

 • 1. podmínka z odbornosti Dřevorubectví
 • 1. a 2. podmínka z odbornosti Stopařství
 • 2. podmínka z odbornosti Lasování
 • 1. až 3. podmínka z odbornosti Lesnictví
 • 2 podmínky z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost DŘEVORUBECTVÍ

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínku z odbornosti Dřevorubectví
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 8. podmínku z odbornosti Dřevorubectví
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Dřevorubectví
 • 3 podmínky z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Udržuje svoji sekeru v dokonalém stavu.
 2. Zná běžně používané druhy seker a dovede je správně volit, používat a udržovat.
 3. Zná běžně používané druhy pil a dovede je správně volit, používat a udržovat.
 4. Na táboře připraví zásobu dřeva na jeden den.
 5. Dovede pracovat s klíny a udržuje je.
 6. Dovede naostřit list pily i v táborových podmínkách.
 7. Při manipulaci s nástroji dbá na dodržení všech bezpečnostních zásad.
 8. Zná běžné druhy dřev a jejich využití.
 9. Porazí strom o průměru větším než 15cm a položí ho na předem určené místo s přesností 50cm v koruně stromu.
 10. Kmen stromu dokonale oklestí.
 11. Vyrobí kvalitní topůrko pro skautskou sekeru.
 12. V přírodě umí ukázat a vysvětlit důsledky nesprávné těžby a manipulace se dřevem.
 13. Připraví alespoň tři členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost STOPAŘSTVÍ

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Stopařství
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. a 8. podmínka z odbornosti Stopařství
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Stopařství
 • 3 podmínky z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Pozná hlasy 5ti zvířat ve volné přírodě.
 2. Zná život a zvyky 10ti zvířat volně u nás žijících.
 3. Předloží nejméně 5 vlastnoručně vyhotovených kvalitních odlitků stop volně žijících zvířat.
 4. V přírodě pozoruje zvěř a podá o tom zprávu.
 5. Pozná hlasy 10ti zvířat ve volné přírodě.
 6. Zná život a zvyky 20ti zvířat volně u nás žijících.
 7. Předloží nejméně 15 vlastnoručně vyhotovených kvalitních odlitků stop volně žijících zvířat.
 8. Ze samostatného pozorování zvěře v přírodě pořídí obrazovou dokumentaci (foto, kresba, video).
 9. Umí rozeznat stopy po činnosti zvěře (trus, okusy, hnízda….).
 10. Zná stopařské a myslivecké názvosloví.
 11. Stane se platným instruktorem stopování pro svůj oddíl.
 12. Připraví alespoň tři členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost UZLOVÁNÍ

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Uzlování
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 8. podmínka z odbornosti Uzlování
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Uzlování
 • 3 podmínky z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Dovede využít a uvázat 15 uzlů.
 2. Dovede postavit jednoduchou táborovou stavbu (např. sušák) pomocí vazeb.
 3. Pečuje o oddílová lana.
 4. Postaví z lan houpačku nebo podobnou atrakci.
 5. Dovede uvázat a využít 30 uzlů.
 6. Pozná jakost provazů a lan a dovede je správně ošetřit.
 7. Dovede postavit složitější táborovou stavbu pomocí vazeb.
 8. Postaví funkční lanovou lávku nejméně 5m dlouhou.
 9. Zakončí konce lana (provazu) ovíjením.
 10. Dovede zaplést turbánky až pětipramenné a splétat pletence třípramenné, jak ploché, tak i oblé.
 11. Stane se platným instruktorem uzlování pro svůj oddíl.
 12. Připraví alespoň tři členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost LASOVÁNÍ

I.stupeň

 • 1. až 3. podmínka z odbornosti Lasování
 • 6 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4. až 7. podmínka z odbornosti Lasování
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Lasování
 • 3 podmínky z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Zná rozdíly mezi spinningem a lariatem (vzhled, materiál, použití).
 2. Se spinningem ovládá krinolínu.
 3. Se spinningem ovládá talíř.
 4. Dokáže točit spinningem 3 minuty krinolínu bez přerušení se střídáním rukou.
 5. Se spinningem ovládá štít.
 6. Dovede měnit a proskakovat jednotlivé figury.
 7. Dovede laso zakončit a upevnit hondu.
 8. S lariatem zasáhne pohyblivý cíl.
 9. Vyrobí laso nebo bič.
 10. Stane se platným instruktorem lasování pro svůj oddíl.
 11. Připraví alespoň tři členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost LESNICTVÍ

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Lesnictví
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 8. podmínka z odbornosti Lesnictví
 • 5 podmínek z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Lesnictví
 • 3 podmínky z odborky Zálesák (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Pozná 20 druhů běžných jehličnatých a listnatých stromů.
 2. Zná lesní zvěř a úlohu jednotlivých druhů v přírodě.
 3. Najde v přírodě 15 druhů rostlin nebo hub, které je možno sbírat.
 4. Pozná větvičku a kůru 10ti různých stromů.
 5. Pozná semena 10ti různých stromů.
 6. Rozezná ptačí dravce v letu.
 7. S oddílem se zúčastní veřejně prospěšné práce v lesích.
 8. Zná jedlé a jedovaté houby.
 9. Ví, co je myslivost, k čemu slouží. Zná základní principy ochrany lesa.
 10. Připraví alespoň tři členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost LUKOSTŘELBA

I.stupeň

 • 1. až 12. podmínka z odbornosti Lukostřelba

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 13. podmínka z odbornosti Lukostřelba

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Lukostřelba

Podmínky

 1. Zná historii lukostřelby (dávnověk, starověk, moderní doba).
 2. Vyjmenuje a vysvětlí bezpečnostní pravidla při lukostřelbě.
 3. Vyjmenuje a popíše lukostřelecké vybavení.
 4. Vysvětlí nutnou péči o luk, tětivu, šípy a kožené součástky výstroje.
 5. Vysvětlí termíny: síla luku, výška předpětí tětivy.
 6. Vysvětlí způsob registrování dosažených bodů (bodovačky).
 7. Zná principy terčové a terénní lukostřelby.
 8. Udělá tětivu a toulec.
 9. Upraví u šípu hrot a končík.
 10. Zná alespoň 5 našich reprezentantů, mistra světa v jednotlivcích a družstvech.
 11. Vystřelí šípy do výšky tak rychle, aby alespoň dva byly současně ve vzduchu.
 12. Ve věku 8-11 let na vzdálenost 6m do terče o průměru 80cm nastřílí s použitím 10ti sad průměrně 5bodů/šíp, ve věku 12-14 let na vzdálenost 6m do terče o průměru 80cm nastřílí s použitím 10ti sad průměrně 7bodů/šíp.
 13. Pracuje s družinou při nácviku lukostřelby.
 14. Ve věku 15-18 let na vzdálenost 15 a 30m do terče o průměru 80cm nastřílí s použitím 12ti sad průměrně 500 bodů.
 15. Zúčastní se závodu dorostu.
 16. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.