STARÉ – odborka Hospodář

ODBORKA HOSPODÁŘ, odbornost Pokladník, odbornost Hospodaření, odbornost Správce majetku


ODBORKA HOSPODÁŘ

I.stupeň

 • 1. a 2. podmínka z odbornosti Pokladník
 • 1. a 2. podmínka z odbornosti Správce majetku
 • 4 podmínky z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 3. a 4. podmínka z odbornosti Pokladník
 • 6 podmínek z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost POKLADNÍK

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Pokladník
 • 3 podmínky z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. až 9. podmínka z odbornosti Pokladník
 • 5 podmínek z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Pokladník
 • 3 podmínky z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Umí zapsat přehledně příjmy od členů družiny do „deníčku evidence“.
 2. Umí vysvětlit, proč je nutné evidovat příjmy a výdaje.
 3. Ví, jak vypadá paragon, a zná jeho náležitosti.
 4. Ví, co má udělat s poškozenou bankovkou, a ví, jak se určuje její hodnota.
 5. Umí vypsat poštovní poukázku typu „C“ a poslat peníze poštou.
 6. Ví, co jsou prvotní a druhotné doklady.
 7. Umí vyplnit jednoduchý příjmový a výdajový doklad.
 8. Ví, k čemu slouží dodací list a co má obsahovat.
 9. Ví, že existují kontrolní znaky na bankovkách k odlišení od falzifikátů, některé umí vyjmenovat.
 10. Umí vyplnit složitý příjmový a výdajový doklad.
 11. Ví, co jsou valuty, a umí je směnit.

Odbornost HOSPODAŘENÍ

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Hospodaření
 • 3 podmínky z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Správce majetku
 • 3 podmínky z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 6 podmínek z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Sestaví rozpočet, vybere peníze, zajistí nákup potravin, společnou jízdenku na vlak (umí zajistit slevy) a vyúčtuje půldenní družinovou výpravu.
 2. Umí získat peníze vlastní prací (nesmí se jednat o peníze za práci, kterou má dělat bez nároku na odměnu – např. pomoc v domácnosti).
 3. Zná význam spoření, dokáže si sám peníze uspořit, pomáhá spořit a hledat úspory v domácnosti.
 4. Ví, že v životě člověka jsou i jiné hodnoty než peníze, umí zorganizovat charitativní akci.
 5. Ví, co je reklama, a umí zorganizovat malou propagační akci pro oddíl.
 6. Umí zvážit výdaj ve vztahu k potřebě a hospodárně rozhodnout.

Odbornost SPRÁVCE MAJETKU

I.stupeň

 • se neuděluje

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně odborky Hospodář
 • 3. až 5. podmínka z odbornosti Správce majetku
 • 3 podmínky z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 6 podmínek z odborky Hospodář (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Má dobrý vztah k cizímu i svému majetku, se zapůjčeným majetkem správně zachází.
 2. Sám se rozhodne pro provedení drobné opravy.
 3. Pokud je potřeba větší opravy, upozorní na ni vůdce a je schopen její provedení zařídit.
 4. Ví, že se má majetek chránit a před uložením správně ošetřit. Zapůjčený majetek vždy vrátí v pořádku.
 5. Ví, kdy, jak a kdo půjčuje majetek z inventáře střediska, dovede zapůjčení a vrácení pro oddíl vyřídit.
 6. Ví, jak se ošetřuje drobný majetek.
 7. Zná zásady ochrany před odcizením a poškozením majetku. Umí majetek uskladnit.
 8. Stará se o majetek oddílu, zajišťuje jeho opravy a uskladnění.
 9. Dovede sestavit pravidla pro zapůjčování majetku a vede výpůjční evidenci.
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.