STARÉ – odborka Muzikant

ODBORKA MUZIKANT, odbornost Hudba, odbornost Zpěv, odbornost Rytmika a tanec, odbornost Církevní zpěv a hudba


ODBORKA MUZIKANT

I.stupeň

 • 2 podmínky z odbornosti Hudba
 • 1 podmínka z odbornosti Zpěv
 • 5 podmínek z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 2 podmínky z podmínek 5.-8. odbornosti Hudba
 • 4 podmínky z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost HUDBA

I.stupeň

 • 1. a 2. podmínku z odbornosti Hudba
 • – 3 podmínky z odbornosti Hudba
 • 3 podmínky z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 3. až 6. podmínku z odbornosti Hudba
 • 1 podmínku z odbornosti Hudba
 • 3 podmínky z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Hudba

Podmínky

 1. Má hudební nástroj a používá jej ve skautské činnosti.
 2. Dovede improvizovat doprovod k písni.
 3. Dovede zahrát z paměti nejméně 10 písniček na všeobecně uznávaný hudební nástroj.
 4. Sám si vybere a zahraje dobře skladbu z not.
 5. Zná několik předních českých hudebních skladatelů klasické hudby a jejich díla.
 6. Zná několik předních cizích hudebních skladatelů klasické hudby a jejich díla.
 7. Zná současnou naši tzv. trampskou, country a folkovou hudbu.
 8. Dovede vybrat vhodné skladby pro táborový oheň nebo jiné veřejné vystoupení.
 9. Má vlastní zájmově orientovanou fonotéku.
 10. Sleduje současný hudební život, směry moderní hudby, které ho zajímají, a dovede o nich pohovořit.
 11. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost ZPĚV

I.stupeň

 • 1. a 2. podmínka z odbornosti Zpěv
 • 5 podmínek z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 3. a 4. podmínka z odbornosti Zpěv
 • 2 podmínky z podmínek 6. až 9. z odbornosti Hudba
 • 2 podmínky z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Zpěv
 • 2 nesplněné podmínky z podmínek 6. až 9. z odbornosti Hudba

Podmínky

 1. Zazpívá bez doprovodu státní a junáckou hymnu a večerku.
 2. Umí zazpívat několik písní podle vlastního výběru.
 3. Dovede sám improvizovat druhý hlas k písni.
 4. Má svůj zpěvník.
 5. Zná významné interprety hlavních hudebních směrů.
 6. Nacvičí několik nových písní se svou družinou nebo oddílem.
 7. Dlouhodobě pečuje o hudební růst družiny či oddílu.
 8. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost RYTMIKA A TANEC

I.stupeň

 • se neuděluje

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně odbornosti Hudba nebo Zpěv
 • 1. a 2. podmínka z odbornosti Rytmika a tanec
 • 7 podmínek z odborky Muzikant (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Rytmika a tanec

Podmínky

 1. Ovládá základní kroky klasických tanců.
 2. Zná alespoň 3 lidové a country tance a dovede je v oddíle nacvičit.
 3. Ovládá prvky současného společenského tance.
 4. Dokáže předvést tanec nebo cvičení s hudebním doprovodem, který dokáže vhodně vybrat.
 5. Ovládá provádění základních pohybů současných rytmických cvičení.
 6. Dlouhodobě uplatňuje v družině či oddíle vhodná rytmická cvičení.
 7. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost CÍRKEVNÍ ZPĚV A HUDBA

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Církevní zpěv a hudba

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 9. podmínka z odbornosti Církevní zpěv a hudba

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Církevní zpěv a hudba

Podmínky

 1. Dovede zpaměti zazpívat několik duchovních písní.
 2. Má svůj vlastní zpěvník, který průběžně aktualizuje.
 3. Ve svém farním nebo sborovém společenství se aktivně účastní zpěvu při bohoslužbách.
 4. Na vánoční besídku (či jinou podobnou akci) nacvičí společně s ostatními alespoň dvě písně, kterými obohatí program této akce.
 5. Ovládá hru na nějaký hudební nástroj tak, aby mohl doprovázet zpěv své družiny či jiné skupiny vrstevníků.
 6. Pravidelně při oddílových akcích vystupuje také jako interpret křesťanských písní,
 7. S mladšími členy oddílu nacvičil alespoň jednou za rok písně na oddílové vystoupení nebo alespoň jednoho mladšího člena oddílu získal pro plnění nižších stupňů této odborky.
 8. Zná klasické autory církevní hudby (alespoň J.S.Bacha, A.Dvořáka, C.Debussyho, B.Martinů, P.Ebena) a připravil z nahrávek jejich hudby kulturní večer pro oddíl.
 9. Zná alespoň pět současných křesťanských písničkářů nebo skupin a má přehled o jejich repertoáru (některé písně umí sám interpretovat, má jejich nahrávky apod.)
 10. Má vlastní fonotéku křesťanských písní a křesťanské duchovní hudby (celkově alespoň 10CD…), ze které připravil alespoň tři hudební pořady pro oddíl či veřejnost.
 11. Sám se pokouší o vlastní písňovou či hudební tvorbu.
 12. Udržuje kontakt s nějakou křesťanskou hudební skupinou a propaguje její tvorbu.