STARÉ – odborka Skautské přátelství

ODBORKA SKAUTSKÉ PŘÁTELSTVÍ


I.stupeň

 1. Ví, co je světová asociace skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – WAGGGS) a světová organizace skautů (World Organisation of Scout Movement – WOSM).
 2. Vysvětlí symboliku trojlístku i lilie a obou světových vlajek.
 3. Ví, kde jsou vybudována mezinárodní střediska skautek a skautů.
 4. Předvede, co by řekl(a) či ukázal(a) typického ze života českých junáků skautům a skautkám v cizině.
 5. Zprostředkuje pro svůj oddíl setkání s jiným oddílem.
 6. Splní čtyři z následujících podmínek:
 • naučí se skautský slib v cizí řeči, kterou se učí
 • naučí se mezinárodní hymnu skautek (v češtině)
 • naučí se mezinárodní večerku skautů v cizí řeči, kterou se učí
 • pomůže při oslavě Dne sesterství
 • pomůže při oslavě ke dni sv.Jiří
 • pozná kroj nejméně čtyř členských organizací WAGGGS nebo WOSM
 • má sbírku skautských odznaků
 • namaluje odznaky a státní vlajky pěti členských organizací WAGGGS nebo WOSM
 • uvaří cizokrajné jídlo
 • naučí se písni jiného národa
 • naučí družinu jednu zahraniční hru
 • spolupracuje při provádění zahraničního hosta

II.stupeň

 1. Splní podmínky I.stupně
 2. Pravidelně si dopisuje (asi 1xměsíčně) již nejméně půl roku se skautem či skautkou z jiné země, buď individuálně nebo v rámci mezinárodních vazeb družin či oddílů.
 3. Vypracuje studii o cizí zemi podle vlastního výběru a prodiskutuje s vůdcem rozdíly v životním stylu této vybrané a vlastní země.
 4. Splní jednu z následujících podmínek:
 • pořídí si album nebo soubor výstřižků za posledního půl roku, které dokáží obrazově a textově informovat o skautské činnosti, sportu, domácím životě a událostech jiné země. Využije přitom materiály, získané prostřednictvím plnění 2.podmínky.
 • předloží soubor vlastnoručně pořízených minimálně 20 fotografií nebo barevných diapozitivů, které vyjadřují a přibližují skauting, život, lidi, zvyky a přírodu v jiné zemi.
 1. Splní dvě z následujících podmínek:
 • pořídí si album nebo soubor výstřižků za posledního půl roku, které dokáží obrazově a textově informovat o skautské činnosti, sportu, domácím životě a událostech jiné země. Využije přitom materiály, získané prostřednictvím plnění 2.podmínky.
 • předloží soubor vlastnoručně pořízených minimálně 20 fotografií nebo barevných diapozitivů, které vyjadřují a přibližují skauting, život, lidi, zvyky a přírodu v jiné zemi.
 • stráví na stálém nebo putovním táboře nejméně sedm dní se skauty či skautkami z jiné země (buď ve vlastní či jiné zemi) a předloží zápisník, popisující tuto událost obsahující vlastní dojmy i znalosti získané od cizích skautů i o jejich zemi.
 • stará se doma nejméně tři dny o skautské hosty z ciziny.
 • popíše zkušenosti z přivítání přicházejících mladých lidí nebo návštěvníků z ciziny ve škole, ve sportovním nebo jiném společenství a vysvětlí, co se dá dělat, aby se tam cítili jako doma.
 • samostatně pohovoří a informuje ve svém středisku dva oddíly (každý nejméně 5minut) o zajímavostech a poznatcích, získaných v rámci mezinárodních zkušeností.
 • pořídí zvukový záznam písní k táborovému ohni z jiné země nebo jednoduché konverzace se skautem v cizím jazyce s překladem každé věty do češtiny.
 • vymyslí a uskuteční s oddílem nebo družinou činnost, vycházející z informací získaných od skautů ze zahraničí, se kterými spolupracuje, nebo z vlastních znalostí cizích zemí.