STARÉ – odborka Poutník

ODBORKA POUTNÍK, odbornost Topografie, odbornost Meterologie, odbornost Putování


ODBORKA POUTNÍK

Dovede používat mapu. Umí pořídit náčrt pochodové osy, situační a panoramatický náčrt.

I.stupeň

 • 1., 3., 4. a 5. podmínka z odbornosti Putování
 • 3 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. podmínka z odbornosti Topografie
 • 6. a 9. podmínka z odbornosti Putování
 • 5. podmínka z odbornosti Meterologie
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 12. až 14. podmínka z odbornosti Putování
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost TOPOGRAFIE

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínku z odbornosti Topografie
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 9. podmínku z odbornosti Togografie
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Topografie
 • 3 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Dovede orientovat mapu.
 2. Dovede přepočítat různá měřítka map v metry a kroky.
 3. Pořídí plánek tábora  (min. 200x200m).
 4. Pořídí náčrt pochodové osy a situační náčrt.
 5. Pořídí panoramatický náčrt.
 6. Dovede určit pochodovou dobu a výškový profil trasy.
 7. Pořídí plánek území (min.500x500m).
 8. Změří vzdálenost dvou nepřístupných bodů a výšku stromu, stožáru nebo věže.
 9. Vytyčí v ternu jednotlivé táborové stavby podle plánu za použití nouzových měřidel.
 10. Zná různé druhy map, jejich zvláštnosti a odlišnosti.
 11. Zúčastní se závodu v orientačním běhu.
 12. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost METEOROLOGIE

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Meteorologie
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 9. podmínka z odbornosti Meteorologie
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Meteorologie
 • 3 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Zná složení a členění atmosféry, umí definovat základní meteorologické veličiny, ví, jak a v čem se měří.
 2. Ví, co je tlaková výše, tlaková níže, studená fronta, teplá fronta, oklusní fronta, isobara.
 3. Zná značky používané pro zakreslení meteorologické situace do map.
 4. Umí zacházet se základními meteorologickými přístroji (teploměr maximální a minimální, tlakoměr, vlhkoměr, srážkoměr, anemometr).
 5. Dovede předpovídat počasí podle přírodních úkazů.
 6. Dovede číst synoptickou mapu.
 7. Umí rozeznat a pojmenovat základní typy oblaků, umí určit pokrytí oblohy oblačností.
 8. Zná základy vzniku proudění vzduchu, umí určit směr a rychlost větru, zná Beaufortovu stupnici pro odhad rychlosti větru podle účinků na pozemní objekty.
 9. Na táboře zřídí improvizovanou meteorologickou stanici, vede záznam o naměřených hodnotách a předpovídá počasí.
 10. Alespoň po dobu 3 měsíců si vede záznam o hodnotách jednotlivých meteorologických veličin.
 11. Umí předpovídat počasí i podle meteorologických podkladů (synoptické mapy, družicové snímky…….).
 12. Zná lidové pranostiky (alespoň  1 na každou roční dobu) a vysvětlí jejich souvislosti s reálnou meteorologii.
 13. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost PUTOVÁNÍ

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Putování
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. až 10. podmínka z odbornosti Putování
 • 4 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Putování
 • 3 podmínky z odborky Poutník (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Projde během roku minimálně 200km po turistických cestách a doloží to zápisy v deníku.
 2. Vykoná minimálně dvoudenní pěší výpravu (v doprovodu maximálně dvou účastníků) v délce alespoň 30km s přenocováním v přírodě. Přitom se stravuje ze surovin, které si přinesl.
 3. V přírodě dokáže připravit pro sebe jídlo o dvou chodech.
 4. Navštíví alespoň 20 kulturních památek.
 5. Postaví a k přenocování použije nouzový přístřešek.
 6. Projde během roku minimálně 400km po turistických cestách a doloží to zápisy v deníku.
 7. Připraví a vede oddílovou výpravu v délce minimálně 20km (bez přenocování).
 8. V přírodě dokáže připravit pro družinu jídlo o dvou chodech.
 9. Během svého putování navštíví za roku alespoň 20 kulturních památek.
 10. Během svého putování navštíví za rok alespoň 10 přírodních rezervací nebo památek.
 11. Připraví a vede oddílovou výpravu v délce minimálně 40km (s přenocováním).
 12. Táboří nejméně 10 nocí venku v horách.
 13. Během zimy ujede alespoň 100km na běžkách.
 14. Během roku ujede alespoň 100km na vodě nebo 400km na kole.
 15. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.