STARÉ – odborka Školní prospěch

ODBORKA ŠKOLNÍ PROSPĚCH


I.stupeň
Uděluje se na omezenou dobu po splnění jedné z následujících podmínek:

  1. Vysvědčení s vyznamenáním – uděluje vůdce nebo vůdkyně oddílu vždy na půl roku. Ztráta vyznamenání znamená též ztrátu odznaku.
  2. Odborku získá v mimořádných případech také skautka nebo skaut, kteří nemají vyznamenání, ale výrazně zlepšili svůj prospěch (viz. tabulka) a projevuje úsilí k dalšímu zlepšení. Udělují vůdkyně a vůdcové oddílu vždy na půl roku.
  3. Na jeden rok se uděluje odznak tomu, kdo se umístí na 1.-3. Místě ve školní olympiádě nebo jiné celoškolní soutěži nebo na 1.-6. místě v soutěži okresní. Uděluje vůdkyně nebo vůdce oddílu.
Tabulka definující výrazné zlepšení prospěchu
hodnota předcházejícího průměru 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9
hodnota zlepšeného průměru 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
Tabulka definující výrazné zlepšení prospěchu
hodnota předcházejícího průměru 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
hodnota zlepšeného průměru 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0
Tabulka definující výrazné zlepšení prospěchu
hodnota předcházejícího průměru 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
hodnota zlepšeného průměru 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5

II.stupeň
Uděluje výchovný zpravodaj střediska na dva roky. Uděluje se po splnění všech následujících podmínek:

  1. V posledních dvou letech měl každé pololetí I.stupeň této odborky.
  2. Pomůže zlepšit prospěch slabšímu spolužákovi z oddílu, případně ze třídy.