STARÉ – odborka Táborník

ODBORKA TÁBORNÍK, odbornost Táborové stavby, odbornost Vaření na táboře, odbornost Putovní a zimní táboření

ODBORKA TÁBORNÍK

I.stupeň

 • 1. a 2. podmínka z odbornosti Táborové stavby
 • 1. a 3. podmínka z odbornosti Vaření na táboře
 • 4 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 8 podmínek z odbornosti Táborové stavby
 • 4 podmínky z odbornosti Vaření na táboře
 • 3 podmínky z odbornosti Putovní a zimní táboření
 • 5 podmínek z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost TÁBOROVÉ STAVBY

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Táborové stavby
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. až 11. podmínka z odbornosti Táborové stavby
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 12. až 14. podmínka z odbornosti Táborové stavby
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Zúčastní se nejméně dvou letních stanových táborů a stráví tak v přírodě 28dní.
 2. Zná zásady výběru a uspořádání tábořišť.
 3. Postaví a vybaví podsadový stan.
 4. Postaví jednoduchou vázanou stavbu (sušák, sedátko….).
 5. Postaví táborové ohniště.
 6. Umí zabezpečit tábor z hlediska hygieny a ochrany přírody.
 7. Vede stavbu a vybavení hangáru či tee-pee.
 8. Vede stavbu složitější táborové stavby (kuchyň, jídelna, latrína…..).
 9. Porazí a na stavební či palivový materiál zpracuje strom o minimálním průměru 10 cm.
 10. Navrhne konstrukci a vede stavbu složité táborové stavby (věž, most….).
 11. Dokonale nabrousí nůž a sekeru.
 12. Zná různé druhy dřeva a jejich použití v táborové praxi.
 13. Vede soustavně meteorologický deník na táboře, předpovídá počasí.
 14. Dovede aspoň 3 členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost VAŘENÍ NA TÁBOŘE

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Vaření na táboře
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 8. podmínka z odbornosti Vaření na táboře
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 9. až 11. podmínka z odbornosti Vaření na táboře
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Zná táborovou hygienu.
 2. Uvaří kvalitní oběd o dvou chodech pro družinu na polním ohništi.
 3. Uvede do vari 1 litr vody za 15 minut s použitím sekery, kotlíku, jednoho polena a 3 zápalek.
 4. S družinou zajistí stravování oddílu v táborových podmínkách po celý den.
 5. Zná táborovou hygienu a dbá o dodržování platných předpisů (hygienické, ekologické, lesní zákon …..).
 6. Zajistí stravování družiny na třídenním putování.
 7. Vede družinu při přípravě tří kvalitních obědů o dvou chodech pro celý tábor podle vlastních receptů.
 8. Stará se po celý tábor úspěšně o táborovou kuchyň, její zásobování a kvalitu jídel.
 9. Připraví a na táboře realizuje jídelníček, odpovídající zásadám hygieny i zdravé výživy.
 10. Zná zásady zdravé výživy, prokáže znalosti o vyvážené stravě a o energické hodnotě jejich složek.
 11. Dovede aspoň 3 členy oddílu ke splnění I.stupně a alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost PUTOVNÍ A ZIMNÍ TÁBOŘENÍ

I.stupeň

 • se neuděluje

II.stupeň

 • 1. až 7. podmínka z odbornosti Putovní a zimní táboření
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 8. až 11. podmínka z odbornosti Putovní a zimní táboření
 • 3 podmínky z odborky Táborník (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Má splněný I.stupeň odborky Táborník nebo odbornosti Táborové stavby či Vaření na táboře.
 2. Připraví materiál a zajistí nákup potravin pro třídenní družinovou výpravu.
 3. Dovede postavit nouzový přístřešek z dosažitelného materiálu a přenocuje v něm.
 4. Stráví nejméně 10 dní na putovních táborech.
 5. Zná zásady zimního táboření.
 6. Opatří si a udržuje výstroj a výzbroj potřebnou k táboření a putování.
 7. Stráví noc v podmínkách zimního táboření.
 8. Postaví iglú a přenocuje v něm.
 9. Stráví tři dny v podmínkách zimního táboření.
 10. Zná pravidla pobytu v zimní přírodě a v zimě na horách.
 11. Dovede alespoň jednoho člena ke splnění II.stupně této odbornosti.