STARÉ – odborka Sportovec

ODBORKA SPORTOVEC, odbornost Atletika, odbornost Kolektivní sporty, odbornost Lyžování, odbornost Cyklistika, odbornost Horolezectví, odbornost Speleoalpinismus, odbornost Sportovní střelba


ODBORKA SPORTOVEC

I.stupeň

 • 15 podmínek nejméně ze 4 odborností odborky Sportovec.

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 25 podmínek nejméně ze 4 odborností odborky Sportovec.

Odbornost ATLETIKA

I.stupeň

 • 8 podmínek z odbornosti Atletika
 • 4 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Atletika
 • 4 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Atletika
 • potvrdit mimooddílový vztah k tomuto sportu.

Podmínky

 1. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek ve sprintu.
 2. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek ve vytrvalostním běhu.
 3. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek ve skoku dalekém nebo skoku z místa.
 4. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek ve skoku vysokém.
 5. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek ve vrhu koulí.
 6. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek v cvičení s tyčí.
 7. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek v cvičení leh – sed.
 8. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek v člunkovém běhu.
 9. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek v cvičení stoj – dřep –leh.
 10. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek v cvičení kliků.
 11. Dosáhne alespoň 12 bodů podle výkonnostních tabulek v celostním motorickém testu.
 12. Vyšplhá po laně nebo tyči 4m(I.), 5m(II.).
 13. Zřídí táborové sportoviště.
 14. Uspořádá atletické závody.
 15. Zná základní ustanovení lehkoatletických řádů.
 16. Zná významné osobnosti naší a světové atletiky.
 17. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost KOLEKTIVNÍ SPORTY

I.stupeň

 • 5 podmínek z odbornosti Kolektivní sporty
 • 4 podmínky z odbornosti Atletika (výběr z 1.-12.)
 • 4 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1. Podmínka pro II.stupeň
 • 3 podmínky z odbornosti Kolektivní sporty
 • 6 podmínek z odbornosti Atletika (výběr z 1.-12.)
 • 2 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Kolektivní sporty
 • potvrdit mimooddílový vztah k některému kolektivnímu sportu.

Podmínky

 1. Zná základní pravidla alespoň čtyř(I.), šesti(II.) kolektivních sportů.
 2. Ve sportu, který si vybere, ovládá dobře pravidla.
 3. Ovládá základní techniku hry.
 4. Umí pečovat o výstroj a výzbroj.
 5. Umí připravit hřiště.
 6. Umí soudcovat zápas.
 7. Zná historii, významné osobnosti a současné soutěže.
 8. Ví, jak správně trénovat.
 9. Zúčastňuje se soutěží nebo turnajů.
 10. Uspořádá turnaj pro oddíl nebo středisko.
 11. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost LYŽOVÁNÍ

I.stupeň

 • 7 podmínek z odbornosti Lyžování
 • 4 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Lyžování
 • 2 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Lyžování
 • potvrdit mimooddílový vztah k tomuto sportu.

Podmínky

 1. Zná druhy lyžařských sportů a lyží.
 2. Zná lyžařské názvosloví.
 3. Zná techniku jízdy na běžkách.
 4. Zná techniku jízdy na sjezdových lyžích.
 5. Umí jezdit na vleku.
 6. Ví, jak se správně ustrojit na lyže.
 7. Umí provádět základní údržbu a opravy lyžařské výstroje.
 8. Zná základní metody nácviku jízdy na lyžích.
 9. Při oddílovém nebo střediskovém závodě na lyžích se umístí na 1. až 3. místě.
 10. Zná první pomoc při úrazech na lyžích a předvede přepravu raněného na lyžích.
 11. Zná nebezpečí v horách a jak jim čelit.
 12. Naučí začátečníka základům jízdy na lyžích.
 13. Uspořádá lyžařské závody.
 14. Umí správně mazat lyže.
 15. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost CYKLISTIKA

I.stupeň

 • 1. až 6. podmínka z odbornosti Cyklistika
 • 2 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 3. až 6. a 9. podmínka z odbornosti Cyklistika se specifikací pro II.stupeň
 • 7. a 8. podmínka z odbornosti Cyklistika
 • 2 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Cyklista u 3. až 6. a 9. Podmínky se specifikací pro III.stupeň

Podmínky

 1. Má vlastní kolo v dobrém technickém stavu a dovede na něm dobře a bezpečně jezdit.
 2. Zná dopravní značky a předpisy silničního provozu pro cyklisty a dodržuje je.
 3. Ujede za den vzdálenost alespoň 70km(I.), 100km(II.), 150km(III.).
 4. Za sezónu ujede alespoň 500km(i.), 1000km(II.), 1500km(III.) a vede si přehledný záznam.
 5. Zná mechanismus jízdního kola, umí je vyčistit a promazat(I.), seřídit(II.), rozebrat a vyměnit součásti (III.).
 6. Provede drobné(I.), náročnější(II.) i složité(III.) opravy a vozí sebou nejnutnější vybavení pro případ drobnějších poruch.
 7. Umí připevnit na kolo výstroj na výpravu.
 8. Umí číst v turistické, silniční i cyklistické mapě s ohledem na přípravu i průběh trasy.
 9. Navrhne trasu a program cyklovýpravy a pomáhá při jejím vedení – jednodenní(I.), víkendová(II.), týdenní(III.).
 10. Zúčastní se několikadenní cyklovýpravy nebo cyklotábora.
 11. Zúčastní se cyklistického závodu pro mládež, např. jízdy zručnosti, cyklokrosu, orientační jízdy dálkové jízdy.
 12. Ví, co dělat při dopravní nehodě, umí přivolat pomoc, s pomocí vlastní lékárničky umí poskytnout první pomoc.
 13. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost HOROLEZECTVÍ

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Horolezectví
 • 6 podmínek z odbornosti Horolezectví

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 8. podmínka z odbornosti Horolezectví
 • 3 podmínky z odbornosti Horolezectví

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Horolezectví

Podmínky

 1. Zná zásady bezpečného jištění, umí používat sedačku a prsní (kombinovaný) úvaz, umí se navázat na lano.
 2. Zvládá zásady lezení (lezení na tři body, komín, rozpor).
 3. V přírodním terénu vyleze III. Nebo na umělé stěně IV.
 4. Ovládá slaňování (Dülfer, osma), použití lan, karabin.
 5. Umí zacházet s lezeckým průvodcem, zná klasifikace obtížnosti cest, pravidla lezení ve zvolené lezecké oblasti.
 6. Absolvuje 20 hodin lezení v terénu nebo umělé stěně.
 7. Umí se jistit na zabezpečených horských cestách.
 8. Zúčastnil se dvou celodenních turistických túr v horách po cestách, které jsou alespoň částečně zajištěny.
 9. Zná skalní útvary vhodné pro lezení v Čechách.
 10. Zná základní skálolezecké disciplíny.
 11. Zná zásady bezpečnosti při lezení (výstroj a výzbroj, zakázané manipulace).
 12. Zná názvy jednotlivých skalních útvarů i smluvené značky v průvodci.
 13. Umí se dobře obléci a vybavit na horskou túru.
 14. Umí pojmenovat horské útvary a číst z mapy.
 15. Zná nebezpečí a zásady bezpečnosti při pohybu v horách.
 16. Dovede zhodnotit a předvídat meteorologickou situaci.
 17. Zná způsoby první pomoci a přivolání pomoci v horách.
 18. Má přehled o horských rostlinách a živočiších, zejména vzácných a chráněných.
 19. Zná zásady pohybu v horském terénu (ekonomická chůze, stoupání a sestup suťovými svahy, přechod sněhových polí nebo ledovce).
 20. Umí jistit.
 21. Umí zřídit postupné jištění.
 22. Umí naplánovat lezeckou činnost nebo túru.
 23. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost SPELEOALPINISMUS

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Speleoalpinismus
 • 3 podmínky z odbornosti Speleoalpinismus
 • 2 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6. až 10. podmínka z odbornosti Speleoalpinismus
 • 3 podmínky z odbornosti Speleoalpinismus
 • 2 podmínky z odborky Sportovec (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Speleoalpinismus

Podmínky

 1. Zná bezpečnostní zásady pro pohyb v jeskyni (zejména zakázané manipulace).
 2. Umí se navázat na jistící lano, umí sbalit lano do panenky.
 3. Zná druhy světel do jeskyně a umí je používat (karbidka, akumulátorová svítilna).
 4. Ovládá pohyb v horizontální jeskyni (orientace, plazení, komínování, rozpor).
 5. Umí se vhodně obléci do jeskyně.
 6. Umí číst v plánu horizontální i vertikální jeskyně.
 7. Zná zásady první pomoci (přivolání pomoci, stabilizovaná poloha, použití izofólie).
 8. Zná zásady pohybu ve vertikální jeskyni (komunikace, smluvené signály, způsob vystrojování).
 9. Ve vertikálních částech jeskyní naleze 400m.
 10. Umí se ustrojit do lezeckého kompletu.
 11. Provádí údržbu a kontrolu veškerého lezeckého materiálu.
 12. Zná základní uzly pro kotvení, spojování, vyřazení úseku lana, ochrana lana (týřidla, deviace).
 13. Ovládá údržbu světel (nabíjení, čištění, jednoduché opravy).
 14. Ovládá slaňování pomocí brzd i bez nich.
 15. Ovládá lezení pomocí výstupových prostředků (mechanismy i uzly).
 16. Zná základy jištění.
 17. Zná použití lankového žebříku.
 18. Umí číst v plánu vystrojení propastí a jeskyní.
 19. Zná nebezpečí pohybu ve vodních jeskyních.
 20. Provede vystrojení jeskyně.
 21. Umí používat přírodních kotvících bodů a osadit umělé.
 22. Dokáže naplánovat a rozvrhnout vícedenní lezeckou jeskynní exkurzi (příprava materiálu, doprava, strava …..).
 23. Ovládá transport raněného a uvolnění zraněného lezce z lana.
 24. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost SPORTOVNÍ STŘELBA

I.stupeň

 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Sportovní střelba
 • 2 podmínky z odbornosti Sportovní střelba

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4. podmínka z odbornosti Sportovní střelba pro II.stupeň
 • 2 podmínky z odbornosti Sportovní střelba

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 4. podmínka z odbornosti Sportovní střelba pro III.stupeň
 • 2 podmínky z odbornosti Sportovní střelba

Podmínky

 1. Zná mechanismus vzduchovky, názvosloví, ošetřování, terče, střelivo.
 2. Zná bezpečnostní popatření při střelbě ze vzduchovky a dodržuje je.
 3. Zná teorii střelby a míření, spouštění.
 4. Dosáhne ve střelbě ze vzduchovky z 10 ran (+ 3 na nástřel) na jednotný desetikruhový terč ze vzdálenosti 10m, bez opory, vždy ze 100 možných bodů: Vleže: 60b(I.), 65b(II.), 70b(III.), Vkleče: 55b(II.), 60b(III.), Vstoje: 50b(II.), 55b(III.)
 5. Provede instruktáž o střelbě ze vzduchovky ve své družině.
 6. Zná vývoj naší a světové sportovní střelby, přední závodníky ČR a jejich výkony.
 7. Pomáhá při střelbě jako podavač nábojů, zapisovatel……
 8. Pomáhá při střelbě jako dozorčí střelnice.
 9. Dovede řídit střelbu při soutěži, zná povelovou techniku.
 10. Uspořádá střeleckou soutěž.
 11. Umí připravit střelnici ke střelbě, provede úklid a údržbu zbraní.
 12. Zúčastní se některého veřejného závodu (pořádaného např. Sdružením technických sportů).
 13. Provádí údržbu a jednoduché opravy vzduchovky.
 14. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.