Výzvy skautů a skautek

Výzvy skautů a skautek mohou plnit jen ti, kteří dokončili daný stupeň stezky (je to jakási motivace k dokončování stupně). V každém stupni možno vybírat ze dvou možností (kromě Cesty Vzduchu). Oddíly si navíc můžou výzvy upravit nebo vytvořit zcela nové.

výzvy CESTY ZEMĚ

Noční bdění

Dokážeš hodinu ležet vzhůru ve spacáku, když tě uprostřed noci někdo vzbudí? Ovládneš svoji únavu, abys neusnul/a? O splnění této výzvy se můžeš pokoušet maximálně třikrát.

Uprostřed noci je skaut či skautka vzbuzena hlídkou na plnění této výzvy. Vyleze ze spacáku a dojde se někam mimo spacák podepsat na důkaz toho, že byl/a probuzen/a. Poté ulehne do spacáku a plnění výzvy začíná. Po čtvrt hodině se hlídka zeptá: „Spíš?“ Pokud je odpověď pozitivní, tak přijde zase až za čtvrt hodiny. Pokud není žádná odpověď, zeptá se podruhé a naposledy. Pokud ani pak neuslyší pozitivní odpověď, výzva končí neúspěšným pokusem. Po čtvrté kladné kontrole pogratuluje hlídka k úspěšnému složení výzvy. Během výzvy není povoleno si číst, mít rozsvícené světlo, bavit se s hlídkou nebo používat jiné „udržovací“ prostředky. Je nutné ležet ve spacáku. Před plněním výzvy je možné použít aktivity na probuzení (opláchnout obličej, proběhnout se…). O splnění výzvy je možné pokusit se maximálně třikrát. Výzvu je vhodné plnit na táboře, nicméně je to možné i na jakékoliv vícedenní výpravě.

Ranní svítání

Budeš vzbuzen/a pozdě v noci. Tvým úkolem bude dorazit do stanoveného termínu, kdy bude vycházet Slunce, na vrchol blízkého kopce. Zvládneš překonat spánek a v ranní tmě a zimě vyjít do kopců? Výzvu je možné zkusit maximálně třikrát.

Skaut či skautka je vzbuzena ve vhodný ranní čas, aby bylo možné stihnout cestu na vrchol a východ Slunce. Pro sledování východu Slunce je vhodné vybrat nějaký nedaleký kopec s dobrým výhledem na východní stranu, přibližně ve vzdálenosti 0,5–3km od tábora. Podstatné u této výzvy je překonání se při ranním vzbuzení a zážitek při východu Slunce, nikoliv náročný výstup na vrchol. Ranní vzbuzení je nutné dobře načasovat s ohledem na roční dobu a zeměpisnou polohu, aby nedošlo k promeškání svítání ani ke zbytečnému čekání v zimě na vrcholu. Většinou dochází ke vzbuzení v ranním šeru a cesta již probíhá za světla. Na vrcholu se může dítě případně setkat s vůdcem a může být tak této příležitosti využito k osobnímu popovídání nebo má dopis se zamyšlením či gratulací, který má otevřít na vrcholu. Za vyčerpaný pokus se počítá i vzdání výstupu po vzbuzení (nejedná‑li se o vážné zdravotní důvody). Výzvu je možné podstoupit max. třikrát.

výzvy CESTY VODY

Výsadek

Neznámé místo, žádná mapa a poraď si. Ocitneš se ve dne na neznámém místě bez orientačních pomůcek. Dokážeš se vrátit do tábora nebo na jiné známé místo? O tuto výzvu se můžeš pokusit maximálně dvakrát.

Skaut či skautka jsou naloženi ve dne do auta se zavázanými očima. Jsou odvezeni na místo vzdálené cca 2–7 km od tábora a vysazeni na místě, které na první pohled neusnadňuje orientaci (tj. žádné orientační cedule atd.) a které jim není na první pohled známé. Měly by se zde nacházet základní orientační body, např. cesta, křižovatka (tj. nevysazovat uprostřed lesa bez jakékoliv orientace apod.). Jejich úkolem je vrátit se do stanovené doby do tábora. S sebou mají pouze krizový balíček, nemají mapu ani buzolu. O splnění výzvy je možné se pokusit max. dvakrát.

Noční návrat

Budeš v noci vyvezen/a se zavázanýma očima z tábora na neznámé místo. Tvým pomocníkem bude baterka, mapa a buzola. Dokážeš se do budíčku vrátit zpátky do tábora? Dokážeš se v temné neznámé krajině zorientovat a najít správnou cestu domů? O tuto výzvu se můžeš pokusit maximálně dvakrát.

Skaut či skautka jsou v noci vzbuzeni a naloženi do auta se zavázanými očima. Jsou odvezeni na místo vzdálené cca 1–5 km od tábora a vysazeni na místě, které na první pohled neusnadňuje orientaci (tj. žádné orientační cedule atd.) a které jim není na první pohled známé. Měly by se zde nacházet základní orientační body, např. cesta, křižovatka (tj. nevysazovat uprostřed lesa bez jakékoliv orientace apod.). Jejich úkolem je vrátit se do stanovené doby do tábora. S sebou mají pouze krizový balíček, baterku, mapu a buzolu. O splnění výzvy je možné se pokusit max. dvakrát.

výzva CESTY VZDUCHU

Tři orlí pera

Dokážeš vydržet celý jeden den mlčet, celý den ovládat svůj hlad a nakonec celý den strávit o samotě, aniž by tě kdokoliv viděl? Výzva se plní na táboře a každá část trvá 24 hodin. Na každou část jsou maximálně 3 pokusy na jednom táboře. O získání zkoušky je možné pokusit se nejvíce na 2 táborech.

Tip: neplést s odborkou TŘI ORLÍ PERA, ta se dá plnit na 3 táborech (dva pokusy na zkoušku). Nelze spojovat více zkoušek do jednoho dne. Nelze rozdělit samotu na 2 úseky, zároveň během ní musí sledovat tábor.

Nejprve se plní 24 hodin mlčení, následuje zkouška 24 hodin hladu (k pití pouze voda nebo hořký čaj) a uzavírá ji samotka. Zkoušku mlčení a hladu je možné ve výjimečných případech plnit dohromady, samotka se vždy plní samostatně. Jednotlivé zkoušky je vhodné zahájit a ukončit na ranním nebo večerním nástupu, příp. jiném shromáždění oddílu. Při samotce musí být dítě na dohled tábora a sledovat dění v táboře, zároveň však nesmí být spatřeno. Ukončení výzvy a předání odznaku je vhodné spojit s nějakým oddílovým rituálem dle tradic oddílu. Na každou část jsou maximálně 3 pokusy na jednom táboře. O získání zkoušky je možné pokusit se nejvíce na 2 táborech.

výzvy CESTY OHNĚ

Dva dny bez ničeho

Vyrazíš ráno z tábora bez ničeho – bez jídla, bez spacáku, bez peněz. Dokážeš si až do dalšího večera poradit? Dokážeš si vydělat svou prací na jídlo a přespání a urazit při tom alespoň 15 km? Na plnění této výzvy máš jen jeden pokus.

Zkoušku plní minimálně dva lidé dohromady (druhý by měl také plnit tuto výzvu, ale není to nezbytně nutné). Výzva spočívá v tom, že musí strávit téměř dva dny mimo tábor bez jídla, stanu, spacáku a peněz. Počítá se s tím, že jídlo i nocleh získají za pomoc lidem v okolí. Začátek výzvy je po snídani, návrat do tábora druhý den na večeři. Během putování je nutné urazit minimálně 15 km. Výzvu je možné plnit pouze jednou.

24 hodin na stromech

Dokážeš strávit na stromě celý den? Dokážeš si postavit síť nebo jiný příbytek, abys 24 hodin vydržel nad zemí? Na plnění této výzvy máš jen jeden pokus.

Úkolem je strávit 24 hodin na stromech. Je možné vytvořit síť z lan nebo provázků, pověsit houpací sítě, vytvořit z prken plošinu atd. Ke zkoušce je k dispozici potřebný materiál, ale v omezeném množství. Uchazeč/ka si sám/a vybírá strom, na kterém se bude zkouška konat. Zkouška začíná přípravou pobytu na stromě (u předem vybraného stromu s připraveným materiálem) v délce 30 minut, kdy je možné se ještě pohybovat po zemi. Těchto 30 minut se nezapočítává do 24 hodin. Během výzvy je možné komunikovat s ostatními na zemi a je také povolen přísun jídla. Součástí výzvy je příprava minimálně jednoho studeného jídla. Výzvu je možné plnit společně s více lidmi, kteří mají na plnění výzvy nárok. Výzvu je možné plnit pouze jednou.

Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.